La Universitat fa un pas més per promoure i garantir un conjunt de valors que han de permetre consolidar-ne la integritat i el compromís com a comunitat èticament responsable.

L’espai que us presentem s’estructura en diferents apartats: el nou Codi Ètic, aprovat el juliol del 2020, com a instrument per garantir, desenvolupar i avaluar els principis ètics; la Comissió d’Integritat, creada per supervisar, revisar i implementar el Codi; i la Línia Ètica com a canal electrònic al servei de la comunitat universitària i de la ciutadania en general per comunicar, de manera anònima, si així ho vol el comunicant, conductes de la Universitat i dels seus membres que puguin resultar contràries als principis del Codi Ètic.

A més, trobareu un apartat per fer-hi arribar consultes, observacions i propostes de millora sobre la conducta ètica.

 

Darrera actualització: 08.07.2021
Propera d'actualització prevista: 08.07.2022

Si ets membre de la comunitat universitària de la UPF pots adreçar-nos les teves consultes, observacions i propostes de millora sobre la conducta ètica en l'exercici de les teves tasques adreçant una Instància General Electrònica (IGE) a la Secretaria General.