En aquest apartat es publiquen els processos participatius oberts a la Comunitat Universitària