El Portal de la Transparència de la Universitat Pompeu Fabra és l’eina de publicació de la informació prevista a la legislació sobre la transparència, l’accés a la informació i el bon govern.

També, amb la voluntat palesada per la UPF des de la seva creació, serà l'instrument bàsic per retre comptes a la societat dels resultats de la prestació del servei de l'ensenyament superior mitjançant l'estudi, la recerca i la docència.

La incorporació de la informació es fa de manera progressiva conforme està disponible.

 

Data d'actualització: 07.12.2020

 

El Consell Assessor de la Transparència

El Consell de Govern de la UPF ha constituït el Consell Assessor de la Transparència amb la finalitat d'assessorar, avaluar i fer recomanacions sobre transparència als òrgans de govern de la universitat. Més informació.

 

Reutilització de la informació

Llevat dels supòsits en què estigui sotmesa a l'obtenció d'una llicència de reconeixement de creative commons, que s'indicaran al Portal de la Transparència, la reutilització de la informació pública de la UPF és lliure i no està subjecta a restriccions, si bé l’usuari no desnaturalitzarà la informació ni alterarà el seu contingut i haurà de citar la font i la data de la darrera actualització.

 

Normativa de Transparència

La transparència es regula per diverses normatives d'àmbit estatal, autonòmica i pròpia de la Universitat.