El Portal de la Transparència de la Universitat Pompeu Fabra és l’eina de publicació de la informació prevista a la legislació sobre la transparència, l’accés a la informació i el bon govern.

També, amb la voluntat palesada per la UPF des de la seva creació, serà l'instrument bàsic per retre comptes a la societat dels resultats de la prestació del servei de l'ensenyament superior mitjançant l'estudi, la recerca i la docència.

La incorporació de la informació es fa de manera progressiva conforme està disponible.

El Consell Assessor de la Transparència

El Consell de Govern de la UPF ha constituït el Consell Assessor de la Transparència amb la finalitat d'assessorar, avaluar i fer recomanacions sobre transparència als òrgans de govern de la universitat. Més informació.

 

Reutilització de la informació

Llevat dels supòsits en què estigui sotmesa a l'obtenció d'una llicència de reconeixement de creative commons, que s'indicaran al Portal de la Transparència, la reutilització de la informació pública de la UPF és lliure i no està subjecta a restriccions, si bé l’usuari no desnaturalitzarà la informació ni alterarà el seu contingut i haurà de citar la font i la data de la darrera actualització.

 

Normativa de Transparència

La transparència es regula per diverses normatives d'àmbit estatal, autonòmica i pròpia de la Universitat.