Vés enrere La UPF obté la màxima qualificació en l’informe de transparència 2021 de la Fundación Haz

La UPF obté la màxima qualificació en l’informe de transparència 2021 de la Fundación Haz

La Universitat Pompeu Fabra és una de les 18 universitats públiques d'Espanya que aconsegueix les tres estrelles del segell de transparència que atorga aquesta entitat independent, amb el 91% del compliment sobre 27 indicadors. Aquest percentatge, que la situa com a segona universitat més transparent de Catalunya, suposa assolir 49 punts dels 54 possibles, complint totalment en 22 indicadors i parcialment en 5.

15.11.2022

Imatge inicial

L’informe de transparència voluntària a la web de les universitats espanyoles, Examen de transparència 2021, que elabora la Fundación Haz (anteriorment Fundación Compromiso y Transparencia) ha atorgat a la UPF les tres estrelles del segell de transparència, el màxim reconeixement possible, amb un 90,7% de compliment (49 dels 54 punts possibles). D'aquesta manera, es converteix en una de les 18 universitats públiques d'Espanya (i 3 de privades) que incopora el segell "t" de transparent a la seva web.

La Fundación Haz concedeix aquest segell a aquelles universitats públiques i privades d’Espanya que obtenen entre 48 i 54 punts i se situen entre la franja del 90% a 100% de compliment sobre el total de 27 indicadors que inclou l’estudi, que fan referència a temes com ara personal, govern, oferta i demanda acadèmica, informació econòmica o resultats, entre d’altres.

Pere Torra: "Aquests excel·lents resultats mostren el compromís de la Universitat amb els valors democràtics, que es concreta en oferir una informació completa i transparent sobre les seves activitats"

Segons Pere Torra, secretari general de la UPF, “els excel·lents resultats obtinguts en l'avaluació de la transparència i la concessió de la màxima qualificació (tres estrelles) per part de la Fundació Haz -al costat de les bones valoracions en altres avaluacions- mostren el compromís de la Universitat amb els valors democràtics, que es concreta en oferir una informació completa i transparent sobre les seves activitats.”

Només hi ha hagut una universitat que hagi obtingut la màxima qualificació (54 punts, 100% de compliment); en segon i tercer lloc, trobem dos blocs formats per diverses universitats, que obtenen més de 50 punts (la UPC es troba en el bloc situat en segona posició, amb 52 punts) i en quart lloc, la UPF, amb 49 punts.

 

La UPF compleix totalment en 22 dels 27 indicadors que inclou l’estudi

La desena edició de l’informe de transparència de la Fundación Haz, la primera entitat que va començar a avaluar i fer rànquings de transparència de les universitats de l’estat, utilitza una nova forma d’avaluació, el sistema de segell: en funció del nombre d'indicadors avaluats favorablement atorga una, dues o tres estrelles a les institucions analitzades.

Pel que fa a les universitats públiques, l’estudi té en compte un total de 27 indicadors, repartits entre deu àmbits: pla estratègic, personal, polítiques i govern, consell social, entitats dependents, oferta i demanda, personal docent i investigador, alumnes, informació econòmica i resultats. La puntuació (0, 1 o 2 punts) reflecteix el grau de compliment dels indicadors d'acord amb tres categories: compleix totalment (2 punts), compleix parcialment (1 punt) i no compleix (0 punts).

La UPF, amb 49 punts, compleix totalment en 22 indicadors; en 5 compleix parcialment (dins de la categoria de consell social, els indicadors d’informe de responsabilitat social i l’informe d’activitats; i dins la categoria d’informació econòmica, els indicadors d’estats financers, memòria i auditoria) i en cap cas no compleix.

El grau de compliment no suposa únicament si la informació està publicada o no, sinó que reflecteix si es donen una sèrie de condicions: visibilitat (facilitar que el contingut sigui captat de manera senzilla, que sigui fàcilment visible), accesibilitat (que no es necessitin permisos especials per consultar la informació), actualitat i integralitat (que la informació sigui completa i exhaustiva).

Part de la taula d'universitats en què apareix la UPF, amb els resultats obtinguts en els 27 indicadors

Un esforç col·lectiu de la comunitat de la UPF que marca el camí a seguir

La UPF, que recull la informació sobre aquest àmbt en el seu Portal de la Transparència ha estat avaluada des de l’any 2012, i sempre s’ha situat en bones posicions i amb una puntuació alta. No obstant això, en l’Examen de transparència 2021 la Universitat ha fet un salt endavant i s’ha ubicat en posicions capdavanteres, per sobre de la mitjana de compliment de les universitats publiques, que és del 86%.

Pere Torra afirma que “aquesta alta consideració de la transparència de la UPF s'ha assolit gràcies a l'aprofundiment i millora dels mecanismes d'integritat institucional al llarg dels darrers anys: impuls del Portal de Transparència, creació de la Xarxa Universitària per la Transparència, revisió del Codi Ètic, impuls del nou canal de whistleblowing (Línia Ètica), constitució de la Comissió d'Integritat, adopció del Pla d'Integritat en la Gestió i establiment de la Comissió Antifrau, entre d’altres accions”.

El secretari general remarca que “resulta molt satisfactori comprovar que l'esforç fet pel conjunt de la comunitat universitària dona fruits i permet situar la UPF en posicions capdavanteres també en transparència, en consonància amb els bons posicionaments en docència, recerca i transferència de coneixement. Aquest èxit pertany al conjunt de la institució”. No obstant això, “queda molt camí per recórrer, no tan sols per mantenir la bona posició obtinguda i assolir encara millors indicadors, sinó també perquè la cultura de la transparència impregni el funcionament habitual de la Universitat”, conclou.

L’Examen de transparència 2021 de la Fundación Haz analitza la informació que publiquen a la web 49 universitats públiques i 26 de privades espanyoles. L’estudi reconeix l'avenç en la transparència de les universitats públiques, on, per primera vegada des de la publicació dels informes, el 90% són considerades transparents i cap no ha estat qualificada com a opaca. Per contra, les universitats privades (que obtenen un 57% de compliment de mitjana) s'han estancat i només un 23% ha obtingut el qualificatiu de transparent.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

16. Pau, justícia i institucions sòlides
Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació