Vés enrere La Pompeu Fabra, al capdavant en transparència dins les universitats d’Espanya

La Pompeu Fabra, al capdavant en transparència dins les universitats d’Espanya

Segons l'informe "Transparencia y buen gobierno de las universidades. Examen de Transparencia 2015", publicat per la fundació FCyT, la UPF és l'únic centre català que obté la màxima puntuació possible i que compleix els 26 indicadors contemplats.

15.11.2016

Imatge inicial

La UPF es troba dins el grup de les cinc universitats de l’Estat espanyol més transparents, segons l’informe de “Transparencia y buen gobierno de las universidades. Examen de Transparencia 2015”, publicat recentment per la Fundación Compromiso y Transparencia (FCyT), i és l'única universitat catalana situada en aquestes posicions capdavanteres.

La UPF, que actualment compta amb un portal dedicat específicament a l’àmbit de la transparència, obté la màxima puntuació possible (26 punts, un per indicador avaluat positivament), juntament amb les universitats d’Alcalà, Cantàbria, Còrdova i Rey Juan Carlos de Madrid.

En aquesta cinquena edició de l'informe, que analitza la web de 49 universitats públiques i 26 de privades, es contemplen un total 26 indicadors, que es troben repartits en nou àrees d’informació: Missió, Pla estratègic, Personal, Govern, Oferta i demanda acadèmica, Claustre, Alumnes, Informació econòmica i Resultats. 

En les dues primeres edicions (2011 i 2012), la UPF va encapçalar el rànquing, amb un total de 21 punts sobre 25; en les dues següents, tot i augmentar a 23 punts (sobre 26), va deixar les primeres posicions, quan la classificació va diferenciar entre institucions transparents i translúcides, i la UPF es va ubicar en aquest segon grup.

En la darrera edició (2015), la UPF ha recuperat la posició capdavantera, coincidint amb la posada en marxa del Portal de la Transparència, i ha obtingut una bona qualificació en els indicadors que en anys anteriors no tenia coberts: Estats financers, Memòria explicativa dels comptes generals i Informe de l’auditoria.

Universitats transparents, translúcides i opaques

Per tal de ser considerada una institució transparent (25 universitats públiques i dues de privades ostenten aquesta qualificació en l’edició 2015 de l’informe) s’estableix com a criteri quantitatiu complir com a mínim 20 dels 26 indicadors; i com a criteri qualitatiu, que entre aquests 20 indicadors es trobin els relatius a la informació econòmica: els estadis financers i l’informe d’auditoria. Les translúcides (ho són un total de 26 universitats), han de cobrir com a mínim 15 des indicadors, i les opaques (23) són les que no arriben a aquests 15 indicadors.

L’informe 2015 de la Fundación FCyT destaca entre les seves conclusions la millora en transparència que han experimentat les universitats públiques, que han aconseguit un compliment mitjà del 78% en els 26 indicadors de qualitat, i el progrés més lent de les privades (no tant acostumades a retre comptes) que han obtingut un 53% del compliment dels indicadors avaluats. En la propera edició, dins l'àrea de Govern, s’inclourà un indicador, “Assistència i acords”, referent a la comunicació a la web dels acords adoptats pels òrgans de govern de les universitats.

El Portal de la Transparència de la UPF

A finals del curs 2014-2015 la Universitat Pompeu Fabra va posar en marxa el seu Portal de la Transparència, l’eina de publicació de la informació prevista a la legislació sobre la transparència, l’accés a la informació i el bon govern. A més, és l’instrument bàsic per retre comptes a la societat dels resultats de la prestació del servei de l’ensenyament superior mitjançant l’estudi, la recerca i la docència.

Aquesta eina, gestionada des de la Secretaria General de la Universitat, difon la informació pública d’interès general (totes aquelles dades rellevants en relació als diversos àmbits de la institució) de manera veraç i objectiva. S’organitza de forma estructurada i en format reutilitzable, i se’n garanteix la seva actualització permanent.

Entre els continguts del Portal, destaca la informació relacionada amb la publicitat activa, aquella que la Universitat posa a disposició del ciutadà i de la comunitat universitària de manera proactiva (organització institucional, gestió econòmico-pressupostària i patrimonial, la planificació i la programació, la contractació pública i els convenis, l’activitat subvencional, la docència, la recerca i la transferència, i les xifres i els indicadors); l’espai de contractació; el registre de grups d’interès; el dret d’accés a la informació pública; els suggeriments i queixes; la normativa que regula la transparència, i la participació i el govern obert.

Multimèdia

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact