Vés enrere La UPF millora en transparència segons el darrer informe de la Fundación Haz

La UPF millora en transparència segons el darrer informe de la Fundación Haz

En l'Examen de transparència 2023, la Universitat manté el segell "t" de transparent a la web, amb tres estrelles, i puja fins al 95% del compliment, xifra que suposa assolir 53 dels 56 punts possibles. La UPF compleix totalment en 26 dels 28 indicadors contemplats, que valoren àmbits com el personal, el govern, l’oferta i la demanda acadèmica o la informació econòmica.

13.12.2023

Imatge inicial

L’informe de transparència voluntària a la web de les universitats espanyoles, Examen de transparència 2023, que elabora la Fundación Haz (anteriorment Fundación Compromiso y Transparencia) ha atorgat a la UPF les tres estrelles del segell de transparència, el màxim reconeixement possible, amb un 95% de compliment (53 dels 56 punts possibles), millorant així el 90,7% que va obtenir en l’avaluació de l’any passat. D'aquesta manera, la UPF es consolida com una de les 21 universitats públiques d'Espanya (i dues de privades) que incorporen el segell "t" de transparent a la seva web.

La Fundación Haz concedeix aquest segell a aquelles universitats públiques i privades d’Espanya que obtenen entre 50 i 56 punts i se situen dins de la franja del 90 al 100% de compliment sobre el total de 28 indicadors que inclou l’estudi. Aquests indicadors fan referència a la transparència en temes com ara personal, govern, oferta i demanda acadèmica, informació econòmica o resultats, entre d’altres.

Enric Vallduví: “La transparència és un element essencial del retiment de comptes institucional; gràcies a la feina feta, i a la que cal continuar fent, la UPF pot retre comptes a la societat amb informació integral i actualitzada i de manera accessible i eficaç"

Segons Enric Vallduví, secretari general de la UPF, “és molt significatiu que la Universitat hagi estat reconeguda, un any més, per auditors especialitzats externs, com la Fundación Haz, per les seves bones pràctiques en transparència. Això ens diu que, gràcies a l’esforç de moltes persones de la institució, en aquest aspecte la Universitat també va pel bon camí.”  

Només hi ha hagut quatre universitats que hagin obtingut la màxima qualificació (56 punts, 100% de compliment); en segon i tercer lloc, trobem dos blocs formats per diversos centres, que obtenen entre el 96% i 98% de compliment i en quart lloc, la UPF, amb un 95% de compliment, que equival a 53 punts.

La UPF compleix totalment en 26 dels 28 indicadors

L’onzena edició de l’informe de transparència de la Fundación Haz, la primera entitat que va començar a avaluar i a fer rànquings de transparència de les universitats de l’Estat, utilitza el sistema de segell com a resultat de l’avaluació: en funció del nombre d'indicadors avaluats favorablement, atorga una, dues o tres estrelles a les institucions analitzades.

Pel que fa a les universitats públiques, l’estudi té en compte un total de 28 indicadors, repartits entre deu àmbits: pla estratègic, personal, govern, consell social, entitats dependents, oferta i demanda acadèmica, personal docent i investigador, alumnes, informació econòmica i resultats. La puntuació (0, 1 o 2 punts) reflecteix el grau de compliment dels indicadors d'acord amb tres categories: compleix totalment (2 punts), compleix parcialment (1 punt) i no compleix (0 punts).

La UPF, amb 53 punts, compleix totalment en 26 indicadors; en 1 compleix parcialment (l’informe de responsabilitat social dins de la categoria de consell social) i no compleix en deures de diligència i lleialtat de l’apartat de Consell Social, un indicador avaluat per primer cop i que només compleixen el 14% de les universitats públiques estudiades.

El grau de compliment no depèn únicament de si la informació està publicada o no, sinó que reflecteix si es donen una sèrie de condicions: visibilitat (facilitar que el contingut sigui captat de manera senzilla i que sigui fàcilment visible); accessibilitat (que no es necessitin permisos especials per consultar la informació) i actualitat i integralitat (que la informació sigui completa i exhaustiva).

Part de la taula d'universitats en què apareix la UPF, amb els resultats obtinguts en els 28 indicadors. FONT: Examen de Transparència 2023

Un èxit institucional que reflecteix un esforç col·lectiu perllongat  

La UPF, que recull la informació sobre aquest àmbit en el seu Portal de la Transparència, ha estat avaluada des de l’any 2012, i sempre s’ha situat en bones posicions i amb una puntuació alta. L’Examen de transparència 2023 reconeix els esforços de la UPF per aprofundir en pràctiques de transparència, que es reflecteixen en el fet que la institució se situa notablement per sobre de la mitjana de compliment de les universitats públiques, que és del 89%.

Enric Vallduví remarca que “els bons resultats de la UPF en l’informe de la Fundació Haz del 2023 van en la línia d’altres auditories externes en l’àmbit de la transparència i la informació pública, com el rànquing de la plataforma DYNTRA, en el qual la UPF és la segona universitat catalana amb un 77% de compliment en transparència institucional, una millora de quatre punts en relació a l’any anterior, o el darrer informe anual del Síndic de Greuges de Catalunya, en el qual es qualifica la UPF com a administració 100% accessible, eficaç i comprensible pel que fa al dret d’accés a la informació.”

El secretari general diu que “darrere d’aquests resultats hi ha la bona feina feta per moltes persones durant molt de temps” i vol reconèixer “l’impuls que des de la Secretaria General de la UPF s’ha vingut donant en els darrers anys a les polítiques de transparència, informació pública i integritat”. Finalment, Enric Vallduví afegeix que “la transparència és un element essencial del retiment de comptes institucional; gràcies a la feina feta, i a la que cal continuar fent, la UPF pot retre comptes a la societat amb informació integral i actualitzada i de manera accessible i eficaç”.   

FONT: Examen de Transparència 2023

L’Examen de transparència 2023 de la Fundación Haz analitza la informació que publiquen a la web 49 universitats públiques i 26 de privades d’Espanya. Un any més, l’estudi reconeix l'avenç en la transparència de les universitats públiques, entre les quals el nombre d’institucions que són considerades transparents passa del 90% al 93% respecte a l’avaluació del 2022. A més, igual que en l’últim informe, cap universitat pública no ha estat qualificada com a opaca. D’altra banda, si bé les universitats privades obtenen puntuacions molt pitjors, el compliment de mitjana dins aquest bloc augmenta del 57% de l’any passat al 62% d’enguany, tot i que només un 23% ha obtingut el qualificatiu de transparent, xifra idèntica a la de l’avaluació anterior.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

04. Educació de qualitat
16. Pau, justícia i institucions sòlides
Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació