INCLU-LINGUAM: Polítiques lingüístiques i inclusió a la universitat internacionalitzada: Focus sociolingüístic i educatiu per impulsar l’equitat, la diversitat i la interculturalitat

El projecte INCLU-LINGUAM té com a objectiu integrar les dimensions d'inclusió i equitat en (1) la creixent recerca sobre la internacionalització de les universitats, i (2) el disseny de polítiques lingüístiques plurilingües. El projecte continua i amplia el nostre projecte anterior Translinguam-Uni que investigava les aules universitàries multilingües i multiculturals amb instrucció en anglès (EMI) i el desenvolupament lingüístic, actitudinal i identitari dels estudiants. Aquest projecte vetllarà per representar la pluralitat de les aules universitàries, parant atenció al suport curricular i a les adaptacions aplicades per la universitat amb l’objectiu de prevenir situacions de desavantatge lingüístic, interaccional i, per tant, acadèmic a l'universitat internacionalitzada. INCLU-LINGUAM es proposa fer recomanacions informades per a polítiques lingüístiques plurilingües que considerin explícitament la inclusió, l'equitat, la diversitat i la interculturalitat. Per això, s'investigarà la naturalesa i el desenvolupament de (1) pràctiques plurilingües i (2) actituds envers les llengües i la interculturalitat, i (3) s'exploraran els factors individuals i contextuals que impulsen i dificulten el plurilingüisme i la interculturalitat que promouen actualment les universitats.

Finançament

PID2022-141945NB-I00, finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ i FEDER, UE. 

Objectius de Desenvolupament Sostenible del projecte

         

Enllaços

Departament d'Humanitats

Edifici Jaume I (campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

 +34 935 421 535

[email protected]

X Twitter@IncluLinguam