Blended courses design with MOOCs

  • The objective of this workshop is to explore the possibilities of using massive open online courses (MOOCs) together with courses traditionally offered in university campus.

Existeixen varies solucions de dissenys d’aprenentatge que consideren la combinació entre l’escenari d’un curs universitari i un o més MOOCs, però en general el professorat desconeix la majoria d’elles i només té en ment les més típiques - com ara la classe invertida, o Flipped Classroom, on els estudiants miren les lliçons en format vídeo a casa i a les hores de classe es dediquen a fer activitats de discussió o pràctica dels conceptes apresos a casa-. La gran varietat de combinacions i possibilitats que ofereix aquest tipus de formació conforma un nou marc d’aprenentatge del qual encara no es coneix tot el seu potencial, ja que és força innovador.

És en aquest context on, el passat 2 de maig, membres del grup de recerca de Tecnologies Interactives (GTI) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) varen desenvolupar un taller dins la jornada UCATx d’enguany “UCATx, com estàs UCATx?”. L’objectiu principal de l’activitat va ser explorar les possibilitats d’ús dels cursos massius oberts i en línia (MOOCs) en combinació amb cursos oferts típicament en els campus universitaris -en línia o bé presencials-. Hi van participar 24 persones, la majoria dels quals eren professorat universitari i personal d’administració i serveis relacionat amb equips de suport a la docència i/o desenvolupament de MOOCs. En conjunt, es va tractar d’una activitat de disseny de cursos híbrids, on es va posar en pràctica el procés d’aprenentatge utilitzant eines de disseny enfocades a bMOOCs.

L'article s'ha publicat en ucatx.cat/

Membres del grup de recerca que varen coordinar el taller de bMOOCs:

Laia Albó
Konstantinos Michos
Marc Beardsley
Jonathan Chacón
Kalpani Manathunga

Laia Albó, Barcelona 10 maig 2016