No s'han trobat resultats

Cabré, M. T.; Estopà, R.. El análisis lingüístico, una herramienta para mejorar la comunicación médica. Dins: Estopà, Rosa (coord.), M. Teresa Cabré, Iria da Cunha, Ona Domènech-Bagaria, Mercè Lorente, Elisabet Llopart-Saumell, M. Amor Montané, Jorge M. Porras-Garzón, Òscar Pozuelo-Ollé, Laia Vidal-Sabanés, Jorge Vivaldi, Yingfeng Xu. Los informes médicos: estrategias lingüísticas para favorecer su comprensión. 1 ed. Hospital Italiano de Buenos Aires; 2020. p. 21-34.

Cabré-Castellvi, M.T.. L'Observatori de Neologia fa 25 anys. Dins: Observatori de Neologia (ed.). Mots d'avui, mots de demà. 1 ed. Barcelona: Institut de Lingüística Aplicada - Universitat Pompeu Fabra; 2016. p. 11-12.

Cabré-Castellví, M.T.. Norma lingüística i norma terminològica: divergència i coherència. Dins: Pradilla MA. Miscel·lània d'Homenatge a Joan Martí i Castell. 1 ed. Tarragona: Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili; 2016. p. 285-291.

Cabré-Castellví, M.T.. Per què és relativament fàcil de detectar neologismes i tan complicat de definir què són: breu apunt epistemològic. Dins: Observatori de Neologia (ed.). Mots d'avui, mots de demà. 1 ed. Barcelona: Institut de Lingüística Aplicada - Universitat Pompeu Fabra; 2016. p. 127-132.

Cabré, MT. Prólogo. La neología del español: un tema de trabajo en auge. Dins: Sánchez, C.; Azorín, D. (ed.). Estudios de neología del español. 1 ed. Universidad de Murcia; 2016. p. 9-11.

Prieto, P.; Borràs-Comes, J.; Cabré, T.; Crespo-Sendra, V.; Mascaró, I.; Roseano, P.; Sichel-Bazin, R.; Vanrell, M.M. Intonational phonology of Catalan and its dialectal varieties. Dins: Frota, Sonia; Prieto, Pilar. Intonation in romance. 1 ed. Oxford University Press; 2015. p. 9-62.

Bernal, E.; Cabré, M.T.. La neologia per conversió sintàctica i lexicalització. Dins: Freixa, Judit; Bernal, Elisenda; Cabré, M. Teresa (ed.). La neologia lèxica catalana. 1 ed. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans; 2015. p. 119-131.

Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit. Observacions sobre la innovació lèxica catalana: conclusions. Dins: Freixa, Judit; Bernal, Elisenda; Cabré, M. Teresa (ed.). La neologia lèxica catalana. 1 ed. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans; 2015. p. 171-182.

Bernal, Elisenda; Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit. Presentació. Dins: Freixa, Judit; Bernal, Elisenda; Cabré, M. Teresa (ed.). La neologia lèxica catalana. 1 ed. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans; 2015. p. 9-11.

Fernández-Silva, Sabela; Freixa, Judit; Cabré, M. Teresa. A method for analysing the dynamics of naming from a monolingual and multilingual perspective. Dins: Temmerman, Rita; van Campenhoudt, Marc (ed.). Dynamics and terminology: an interdisciplinary perspective on monolingual and multilingual culture-bound communication. 1 ed. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company; 2014. p. 183-211.