Línies de recerca

 • Lingüística general
 • Lingüística aplicada 
 • Lingüística textual
 • Lexicologia
 • Lexicografia
 • Terminologia
 • Neologia 
 • Discurs

Grup de recerca

Grup de recerca IULATERM (Lèxic i Tecnologia), grup de recerca consolidat del Pla de Recerca de Catalunya, IP Mercè Lorente.

Estades de recerca

 • Université de Jussieu (París, França). Tema: Terminologia; invitació. Any: 2005. Període: 10 mesos.
 • ILTEC (Lisboa, Portugal). Tema: Terminologia computacional; invitació. Any: 2004. Període: 10 mesos.
 • Université de Montréal (Montréal, Canadà). Tema: Terminologia computacional; invitació. Any: 2002. Període: 5 mesos.
 • Université de Laval (Quebec, Canadà). Tema: Lingüística de corpus / Lingüística computacional; invitació. Any: 2002. Període: 5 mesos.
 • University of Liverpool (Liverpool, Gran Bretanya). Tema: Lingüística de corpus / Lingüística computacional; invitació. Any: 2001. Període: 9 mesos.
 • Universidade de Brasilia (Brasília, Brasil). Tema: Terminologia científico-tècnica; invitació. Any: 1999. Període: 9 mesos.
 • Université de Lille III (Villeneuve d'Ascq, França). Tema: URA 382 SILEX (Syntaxe, Intérpretation, Lexique); invitació. Any: 1993. Període: 12 mesos.
 • Université de Montréal / CILF (Montréal, Canadà). Estada postdoctoral. Any: 1990. Període: 12 mesos.