Directora de la revista TERMINÀLIA (ISSN 2013-6692; e-ISSN 2013-6706).

Membre del Consell Científic de les següents revistes:

 • LSP and Professional Communication journal , DSFF-LSP Center, Copenhaguen
 • Llengua i Literatura. Societat Catalana d'Estudis Històrics. Institut d'Estudis Catalans, 1987-1988
 • MOTS. París, Institut de la Langue Française
 • Límits. Barcelona, Editorial Empúries
 • International Journal of Theoretical and Applied Issues in Specialized Communication. Amsterdam, John Benjamins
 • Sendebar. Universidad de Granada
 • Cahiers de Linguistique sociale. Rouen: Universidad de Rouen
 • Articles. Didàctica de la Llengua i de la Literatura
 • TermNet News; Terminology Science & Research; IITF-Series; Buchpublicationen de TermNet, Infoterm i GTW.
 • Hermeneus.
 • El laboratorio del traductor editada per la Facultade de Humanidades, Departamento de Traducción, Lingüística e Teoría da Literatura de la Universidade de Vigo. Des de juliol de 1998.
 • RESLA.
 • Revista da Abralin, Florianòpolis (Brasil), des de 2002.
 • Proximités: Terminologie, Brussel·les, des de 2002.
 • Panace@, 2003-2004.
 • Revista de la Sociedad Argentina de Lingüística (RASAL), des de 2003.
 • Confluências: Revista de Tradução Científica e Técnica, des d'agost de 2004.
 • Caplletra, des d'abril de 2007.
 • Neologica, des d'abril de 2007.
 • Lengas. Revue de sociolinguistique, des de setembre de 2007.
 • Estudos da Lingua Galega, des de gener de 2008.

Participació i responsabilitats en les següents xarxes i associacions:

Membre del jurat i presentadora del Premi Internacional de Terminologia Eugen Wüster per a la Dra. Amelia de Irazazábal Nerpell. Madrid, Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 10 de desembre de 2003.

Presidenta del jurat dels International Terminology Awards, convocats per l'Associació Europea de Terminologia i Infoterm, 2002-2004.

Membre del jurat dels premis de la Fundació Enciclopèdia Catalana per a "Projectes de narrativa, humanitats i pedagogia". Enciclopèdia Catalana, 1989 i 2001.

Membre del premi Torrens i Ibern de l'IEC. Barcelona, 1991.

Membre de la Comissao de Acompanhamento Externo de l'Institut de Lingüística Teòrica i Computacional (ILTEC), juny de 2005.

Membre avaluador del Banco de Consultores del Conicet, Buenos Aires, 2005.

Avaluadora del Ministerio de Ciencia y Tecnología, des de 2003.

Avaluadora de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, des de 2003.

Avaluadora de la versió electrònica del Diccionario de la Real Academia Española , 2003.

Membre de la Comissió Promotora de la Llicenciatura en Lingüística (segon cicle) de la Universitat Pompeu Fabra, març de 2002.

Vocal de la Comissió de Recerca de la Universitat Pompeu Fabra, febrer de 2002.

Membre del consell avaluador del Dipartimento di lingue straniere, Lingüística Generale, Universitat de Bolonya, 2002.

Membre del consell assessor de l'International Directory of Distinguished Leadership en el ABI (American Biographical Institute, Inc.), des de desembre 2001.

Coordinadora d'Humanitats del III Pla de Recerca de la Generalitat de Catalunya.

Avaluadora de l'àmbit d'Humanitats del Parc Científic de la Universitat de Barcelona.

Membre del Consell Social de la Llengua Catalana en representació del Consell Interuniversitari Català, des de 2000.

Membre del Comitè Científic d'Unión Latina, 1992-2012.

Membre del Consell d'avaluació cientificotècnica (CONACIT), en el Pla de Recerca de Catalunya, 1994-1997.

Membre de la comissió avaluadora de les activitats del Centro de Estudos de Lingüística Geral e Aplicada (CELGA) de la Universidade de Coimbra. Coïmbra, maig de 2000

Membre del consell consultiu de l'Associació Europea de Terminologia (AET), creada el 3 d'octubre de 1997

Avaluadora de projectes de la Unió Europea (Interval).