Com a estudiant de nou ingrés se t’assignarà un/a tutor/a, que t’orientarà i assessorarà en el teu procés de formació personal, acadèmica i professional al llarg dels teus estudis de grau.

La Facultat compta amb un equip docent que pot ajudar-te en els dubtes o problemes que et puguin anar sorgint al llarg del teus estudis.