Pràctiques externes

En el marc dels estudis de Ciències Polítiques i de l'Administració, i amb l'objectiu de facilitar experiències professionals i la posterior inserció laboral del nostre alumnat, els estudis de Ciències Politiques inclouen un període obligatori de pràctiques professionals que es realitzen al darrer curs.

Les pràctiques suposen la realització d'un període d'experiència professional en una institució pública, associació, partit polític o empresa, desenvolupant tasques vinculades amb allò après a la titulació.

Algunes de les institucions o empreses amb les que la Facultat té conveni de pràctques són: la Creu RojaSOS Racisme, la Fundació Maria Aurèlia Capmany i el Departament de Governació i Relacions Institucionals (Generalitat de Catalunya), entre d'altres.

 

 

Servei de Carreres Professionals i UPFeina

 

La UPF també disposa del Servei de Carreres Professionals el qual disposa d'una Borsa de Treball per a l'alumnat de la UPF i gestiona també pràctiques a empreses externes.

UPFeina és el punt de trobada d'estudiants, graduades i graduats que volen incorporar-se al món laboral i les empreses i institucions que cerquen professionals a l'inici de les seves carreres. UPFeina promou l'intercanvi de coneixement directe i personal entre els mons acadèmic i laboral i actua com a mitjà de promoció de les entitats participants, a la vegada que facilita la inserció laboral de les persones que estudien o s'han graduat a la universitat.

 

El mercat de treball

L'augment en els darrers anys de la demanda de perfils d'anàlisi i investigació altament qualificats, així com d'especialistes en el món de la política i de l'administració pública (equiparable als nivells existents a Estats Units i als Països de l'Europa Occidental), ha estat força elevat.

Actualment, aquestes necessitats professionals ja es poden observar clarament en diversos àmbits ocupacionals, tant en entorns públics com en entorns privats. Per esmentar només alguns exemples:

  • Les diferents administracions públiques (locals, autonòmiques, nacionals i internacionals)
  • Les organitzacions polítiques i socials (partits polítics, sindicats...)
  • El sector privat, en el qual les empreses industrials i de serveis tracten contínuament amb el sector públic.
  • Els mitjans de comunicació
  • Les organitzacions sense ànim de lucre.
  • El món acadèmic i les institucions de recerca

 

sortides

 

 A continuació es mostren algunes dades referents a l'ocupabilitat de les titulades i titulats en Ciències Polítiques a la UPF i les seves característiques:

 

Gràfic temps feina

 

Gràfic taxa ocupació

Gràfic estabilitat feina

Gràfic adequació feina

Gràfic funcions laborals

Gràfic guanys

*Font: Resultats de la 4a enquesta d'inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes (2011). Agència Catalana per la Qualitat Universitària.