Vés enrere La UPF és la universitat catalana més competitiva en captació de fons per a la recerca i en impacte de la seva producció científica

La UPF és la universitat catalana més competitiva en captació de fons per a la recerca i en impacte de la seva producció científica

És una de les conclusions que s’extreuen de l’informe “Indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes” que elabora l’ACUP des del 2012.

22.12.2020

Imatge inicial

L'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) ha presentat l'informe "Indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes 2020", una publicació que, des del 2012, analitza l'activitat del sistema universitari públic català. L’informe n’analitza tres vessants: els recursos econòmics que les universitats obtenen per a recerca i innovació (tant aquells que provenen de fons competitius com no competitius), la producció científica que se'n deriva (també en termes d’impacte i eficiència) i l'activitat generada en el camp de la transferència de coneixement (avaluada pel que fa als ingressos per llicències de patents i per convenis d’innovació amb empresa, o el nombre spin-off, start-up i càtedres universitat-empresa).

L’informe del 2020 concreta en dades la important aportació que fan les universitats públiques al sistema català de recerca i innovació. La situació de Catalunya en el mapa de la recerca europeu i espanyol és destacada i l’informe fa palesa la important contribució que hi fan les universitats públiques catalanes.

Dins d’aquest panorama, l’informe mostra la UPF com la universitat més competitiva pel que fa tant a la captació de finançament com a l’impacte de la seva producció científica, una posició que la Universitat encapçala des de la primera edició de l’informe l’any 2012.

“Les excel·lents dades de la UPF són el resultat de l’esforç i la dedicació de totes les persones que fan recerca i transferència a la Universitat i de totes aquelles que els donen suport tècnic i són d’un mèrit enorme, ateses les estretors econòmiques i la complexitat administrativa que afecten l’activitat en recerca i innovació”

El gràfic 1 evidencia l’elevada competitivitat dels recercadors de la UPF en la captació de finançament (sobretot en convocatòries competitives), una xifra que augmenta respecte l’informe anterior, en passar de 80.000 a 108.000 euros, molt per damunt de la mitjana del sistema. Conseqüència d’aquesta taxa d’èxit, el gràfic 2 mostra com el 30% del pressupost de la Universitat el 2018 va procedir de la recerca, un percentatge nou punts superior a la universitat que la segueix.

Gràfic 1. Recursos captats per a la Recerca, Desenvolupament i Innovació per nombre de personal docent i investigador doctor. Any 2018.

Gràfic 2. Captació de finançament competitiu i no competitiu per universitat i % sobre el seu pressupost total. Any 2018.

Pel que fa a la productivitat científica, l'informe també evidencia que les universitats catalanes mantenen una mitjana de publicacions per investigador doctor a temps complet (1,68) superior a la mitjana estatal (0,94). Pel que fa a la qualitat d'aquesta, mesurada a través de l'impacte mitjà normalitzat, en el període 2013-2017, quatre universitats catalanes se situen entre les cinc millors de l'Estat, en un llistat encapçalat per la UPF, amb un impacte mitjà normalitzat d’1’80 (gràfic 3).

Gràfic 3. Visualització de les universitats espanyoles segons impacte i producció científica 2013-2017.

“Les excel·lents dades de la UPF són el resultat de l’esforç i la dedicació de totes les persones que fan recerca i transferència a la Universitat i de totes aquelles que els donen suport tècnic i són d’un mèrit enorme, ateses les estretors econòmiques i la complexitat administrativa que afecten l’activitat en recerca i innovació”, segons Enric Vallduví, vicerector per a projectes en l’àmbit de la recerca, i afegeix que “és una satisfacció per a totes les persones que s’hi dediquen veure com la recerca i la innovació contribueixen a l’èxit i la projecció de la Universitat, alhora que, com a institució, fem una aportació significativa al bon posicionament del sistema català de recerca en el context europeu i espanyol”.    

La presentació de l’informe ha anat a càrrec de María José Figueras, presidenta de l’ACUP i rectora de la URV; Carme Verdaguer, directora de la Fundació Bosch i Gimpera, i Cristina Borràs, directora de l’Àrea d’Internacionalització de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i Recerca (AGAUR). També hi ha participat Enric Vallduví, vicerector per a projectes en l’àmbit de la recerca de la UPF

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació