Vés enrere Els reptes en seguretat i salut laboral dins de les plataformes digitals, eix d’una nova recerca amb la participació de la UPF

Els reptes en seguretat i salut laboral dins de les plataformes digitals, eix d’una nova recerca amb la participació de la UPF

Un consorci format per investigadors de nou institucions, entre els quals els del Grup de Recerca GREDS-EMCONET de la UPF, examinarà els riscos de la seguretat i la salut de l’ocupació dels treballadors de plataforma a Europa. Es preveu que els resultats de la recerca, que inclou entrevistes a treballadors de set països diferents, puguin oferir recomanacions a responsables polítics, empreses i sindicats per fomentar un entorn laboral segur i saludable.

03.02.2023

Imatge inicial

Un consorci format per investigadors i investigadores de nou institucions d’arreu d’Europa, entre els quals membres de GREDS-EMCONET (Grup de Recerca en Desigualtats en Salut, Ecologia - Employment Conditions Network) del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF, es van reunir recentment per posar en marxa el projecte GIG-OSH (New challenges for occupational safety and health in times of the digital transformation in Europe: the role of digital labour platforms), que té com a objectiu incrementar el coneixement sobre els nous reptes per a la seguretat i la salut laboral en l'àmbit de les plataformes digitals.

La digitalització està transformant els mercats i les relacions laborals, fet que ha assentat les bases per a la proliferació de les plataformes digitals, que tenen el potencial de convertir-se en un dels fenòmens més disruptius en aquest entorn: connecten l’oferta i la demanda de mà d’obra, i engloben un col·lectiu de treballadors anomenats “gig workers” (treballadors per obra o projecte).

L'objectiu de GIG-OSH és, d'una banda, examinar els riscos de seguretat i salut laboral i la normativa del treball de plataforma; i de l’altra, oferir recomanacions per fomentar un entorn laboral segur i saludable per als treballadors de plataforma a Europa i altres regions

Malgrat que el creixement d’aquestes plataformes ha creat oportunitats de generar ingressos per als treballadors d’arreu del món, també ha donat lloc a molts reptes per a l’ocupació i la salut laboral: diverses característiques d’aquest àmbit (com ara la gestió algorítmica, les hores de treball o els ingressos) poden afectar la seguretat i la salut dels treballadors, una problemàtica que fins ara ha estat poc estudiada.

Joan Benach, director  de GREDS-EMCONET i investigador principal del projecte a la UPF, recalca “la importància d’estudiar aquest tipus de treballadors i treballadores és que mentre proliferen els estudis del treball de la plataforma, com ara la recerca sobre la seva extensió, models de negoci, qualitat de la feina, característiques dels treballadors, etc.., les implicacions de la seguretat i la salut ocupacional que implica s’han mantingut sense explorar”.

Unir esforços per millorar la seguretat i la salut laboral dels treballadors de plataforma

El projecte “GIG-OSH”, en el marc de CHANSE (Col·laboració d'Humanitats i Ciències Socials a Europa, una iniciativa conjunta de 27 organitzacions de finançament de recerca de 24 països) tindrà una durada de 3 anys i un pressupost de prop d’1,7 milions d’euros.

El seu objectiu és doble: d’una banda, examinar els riscos de seguretat i salut laboral i la normativa del treball de plataforma; i de l’altra, oferir recomanacions per fomentar un entorn laboral segur i saludable per als treballadors de plataforma a Europa i altres regions.

Les nou institucions participants són les següents: Karlinska Institutet (centre coordinador), les universitats Vrije Universiteit Brussel , Université Libre de Bruxelles, Copehaguen, Warwick, de Lodz i Tampere, juntament amb la UPF i l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques.

Participació de treballadors de set països diferents i directors de plataforma

El projecte, que inclourà la participació de treballadors de plataforma que viuen a Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, Polònia, Espanya, Suècia i el Regne Unit, adoptarà un disseny d’estudi de mètode mixt. S’organitzarà en tres paquets de treball (workpackages, WP). Segons Joan Benach, “La UPF participarà en els tres paquets, encara que en concret ens enfocarem més en el tercer, per l’expertesa del nostre grup en l’àmbit de les polítiques públiques”.

Un primer bloc estarà format per una cohort de com a mínim 500 treballadors a cada país (en total, uns 3.500 treballadors de plataforma en línia com a base). Els investigadors analitzaran la manera en què el treball de plataforma s’associa a riscos de seguretat i salut ocupacional (OSH) i a la mala salut, així com les experiències dels treballadors en OSH dins del seu lloc de treball.

Un segon bloc inclourà entrevistes individuals als treballadors, als quals es demanarà que responguin preguntes en dos punts diferents en el temps, després de la primera i última onada d’enquesta, per explicar els canvis d’experiències que han viscut durant aquest període.

Un tercer bloc té com a objectiu investigar maneres de promoure canvis per a entorns laborals més segurs i saludables. Inclourà entrevistes a directors de plataforma dels dos tipus de treball estudiats (online i onlocation), inspectors de treball i representants de la unió de treball. A més, inclourà una anàlisi qualitatiu dins de cada país, per investigar els principals reptes en termes de seguretat i salut ocupacional plantejats per les diferents formes de treball de plataforma. Finalment es farà una anàlisi de patrons comparatius, per trobar similituds i diferències entre països.

S’espera que els resultats d’aquest projecte puguin proporcionar una nova comprensió científica i original d’aquest repte poc estudiat i en evolució per al futur món laboral. Es preveu que els resultats puguin oferir noves orientacions per als responsables polítics, les empreses i els sindicats, per tal de protegir la salut de la força de treball europea.

Multimèdia

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

08. Treball digne i creixement econòmic
10. reducció de les desigualtats
Els ODS a la UPF

Contact