Vés enrere La voluntat de participar en tasques addicionals en les enquestes en línia depèn del control que es té de la informació

La voluntat de participar en tasques addicionals en les enquestes en línia depèn del control que es té de la informació

Un estudi liderat per Melanie Revilla, sotsdirectora de RECSM-UPF, i publicat a Methods, Data, Analyses, analitza la voluntat dels enquestats de compartir diferents tipus de dades. La investigació explora els motius d'aquesta acceptació o rebuig i determina les variables que afecten la voluntat de dur a terme tasques addicionals, com ara la instal·lació d'aplicacions o aportar fluids corporals.

17.01.2020

Imatge inicial

L'adopció generalitzada de tecnologies digitals, especialment les disponibles en dispositius mòbils, està incrementant les oportunitats per als investigadors en l'àmbit de les enquestes per millorar i ampliar els mesuraments, ja siguin actius o passius. Reduir la càrrega dels enquestats, millorar la qualitat dels mesuraments o analitzar nous aspectes són alguns dels avantatges que suposen aquestes tecnologies.

Un repte clau per adoptar aquestes noves eines de mesurament en enquestes a gran escala està relacionat amb la voluntat dels enquestats d'instal·lar aplicacions i activar el seguiment passiu, o de fer les tasques addicionals que els investigadors els demanen. Fins ara, les primeres recerques sobre l'explotació d'aquestes tecnologies s'han centrat en grups reduïts de voluntaris: la majoria han analitzat una sola sol·licitud d'ús addicional de dades o de tecnologia, sense examinar les raons de la decisió de participar o no, ni les diferències entre els que estan o no disposats a prendre part en l'enquesta.

La recerca estudia la voluntat de les persones per compartir aquest tipus de dades, a partir de sol·licituds que varien pel que fa a el nivell d'esforç requerit i el grau d'intrusisme.

Per avançar en aquest repte, un treball liderat per Melanie Revilla, sotsdirectora de el Centre d'Investigació i Recerca en Metodologia de l'Enquesta (RECSM-UPF) del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF, que va obtenir un ajut ERC Starting Grant (convocatòria 2019) del Consell Europeu de Recerca, explora la voluntat manifestada per les persones de proporcionar diferents tipus d'informació al voltant de diverses tasques addicionals, en el context d'una enquesta realitzada a Espanya en l'any 2016.

La investigació, que compta amb la participació de Mick P. Couper (Universitat de Michigan, EUA) i Carlos Ochoa (Netquest, empresa global de panells en línia) i que es va publicar a mitjans de 2019 a la revista Methods, Data, Analyses (MDA), estudia la voluntat de les persones per compartir aquest tipus de dades, a partir de sol·licituds que varien pel que fa a el nivell d'esforç requerit i el grau d'intrusisme. Així mateix, analitza els motius de l'acceptació o rebuig d'una tasca determinada, amb la instal·lació d'un programari per realitzar un seguiment passiu del comportament de navegació. Finalment, examina quines variables determinen la voluntat d'acceptar aquestes tasques addicionals.

Els resultats de la investigació (centrada en la voluntat declarada dels enquestats, i no en el compliment real de la sol·licitud), van demostrar que la voluntat de fer tasques addicionals no és un fenomen unitari. Així, els investigadors es van trobar que els enquestats feien distincions en funció del tipus de tasques requerides, i estaven més disposats a fer algunes més que d'altres.

"En general, hi ha més voluntat per fer les tasques en què els enquestats tenen el control sobre la informació dels resultats (per exemple, quan se'ls demana fotografies, escaneig de codis, o mesurar el nivell de colesterol a la sang i informar els resultats), que en comportaments de seguiment passiu (com instal·lar una aplicació de seguiment a l'ordinador o en els telèfons intel·ligents”, expliquen els investigadors.

Els autors afegeixen que "fins i tot, aquesta voluntat d'acceptació de tasques sobre les que es té el control de la informació es manté si això implica que els enquestats han de fer més esforç que amb les mesures passives, en què només cal la voluntat per fer una tasca addicional de transmissió una sola vegada".

Una enquesta centrada en la voluntat de realitzar diverses tasques de manera activa o passiva

La investigació utilitza dades d'una enquesta feta l’any 2016 a Espanya per l'empresa Netquest, en el marc d'un pla d'inclusió, en què van participar unes 1.400 persones (de les prop de 6.000 a les que inicialment s'havia convidat) sobre la seva hipotètica voluntat de compartir diferents tipus de dades, a través del ordinador o el telèfon mòbil, a partir de dos blocs de deu preguntes cadascun.

"Els principals motius que justifiquen l'acceptació i la denegació es relacionen amb la privacitat, la seguretat i la confiança".

L'anàlisi es va centrar en diversos factors o tipus de tasques diferents: mesurament passiu en dispositius que ja utilitzen els enquestats (com l’acceleròmetre, per mesurar el moviment i l'activitat física); portar dispositius especials per controlar passivament l'activitat; proporcionar dispositius de mesurament i fer que els enquestats informin dels resultats (com per exemple portar un aparell al canell per mesurar el consum d'alcohol) o aportar elements físics o fluids corporals (saliva en un xiclet, per mesurar el nivell de cortisol, per exemple).

Els resultats suggereixen que el nivell d'acceptació és força baix en general, però hi ha grans diferències entre les tasques i entre els enquestats: "Els principals motius que justifiquen l'acceptació i la denegació es relacionen amb la privacitat, la seguretat i la confiança. A més, vam detectar diversos factors associats a aquesta voluntat", asseguren els autors.

No obstant això, els investigadors són conscients que el seu estudi té diverses limitacions, entre elles el fet que els resultats es restringeixen a un panell únic (Netquest) i en un sol país (Espanya) i en aquest sentit cal ser prudents a l’hora de generalitzar a diferents grups i països; es basa en un panell d'activació restringit a aquells que tenen accés a Internet des d'un PC o des d’un telèfon intel·ligent, o no es van poder tenir en compte diferències entre els incentius per completar les tasques. "Es necessita fer més investigació per explorar les diverses dimensions que afecten la voluntat de realitzar unes determinades tasques per sobre d'altres. La nostra investigació ha començat a mirar el 'què', però no tant el 'per què', conclouen els investigadors.

Treball de referència: Melanie Revilla, Mick P. Couper, Carlos Ochoa (juliol de 2019). "Willingness of Online Panelists to Perform Additional Tasks", Methods, Data, Analyses (MDA), Vol. 13 (2), 2019. DOI: https://doi.org/10.12758/mda.2018.01

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació