Durada

Sis cursos acadèmics

Places

15

Branca de coneixement

Ciències socials i jurídiques

Horaris

Matí i tarda (dedicació a temps complet)

Calendari

de setembre a juny.

Crèdits

480

Idiomes

català, castellà i anglès (depenent de l'assignatura)

Organització

Unitat de Ciències Polítiques i Socials