La Llicenciatura en Ciències del Treball de la UPF s'ha impartit des del curs 2001-2002 fins el curs 2012-2013, curs en el que s'ha desprogramat de l'oferta docent de la Universitat i ja no hi haurà docència.

Els ex-alumnes podeu consultar aquí els programes i el pla d'estudis d'aquesta llicenciatura:

 

Programes

 • 12-13 Programes del curs 2012-2013
 • 11-12 Programes del curs 2011-2012
 • 10-11 Programes del curs 2010-2011
 • 09-10 Programes del curs 2009-2010
 • 08-09 Programes del curs 2008-2009
 • 07-08 Programes del curs 2007-2008
 • 06-07 Programes del curs 2006-2007
 • 05-06 Programes del curs 2005-2006
 • 04-05 Programes del curs 2004-2005
 • 03-04 Programes del curs 2003-2004
 • 02-03 Programes del curs 2002-2003
 • 01-02 Programes del curs 2001-2002

 

Pla d'estudis (format pdf)

Itineraris, especialitats

L'oferta dels estudis presenta un itinerari formal en Socioeconomia per aconseguir el títol. Inclou també un itinerari secundari Jurídico-organitzacional que pot ser cursat com a formació complementària a través de la realització de 12 crèdits de lliure elecció de les assignatures que en formen part. El segon itinerari serà reconegut amb un certificat específic a aquells alumnes que hagin cursat les assignatures corresponents.

 

PRIMER CURS (assignatures troncals)

Primer trimestre

 • Economia del Mercat de Treball [6 crèdits]
 • Sociologia del Treball i de l'Organització [6 crèdits]
 • Teoria de les Relacions Laborals [6 crèdits]
 • Polítiques Públiques [6 crèdits]

 

Segon trimestre

 • Mètodes d'Anàlisi Quantitativa [6 crèdits]
 • Indicadors Socioeconòmics [4,5 crèdits]
 • Direcció Estratègica de l'Empresa I [4,5 crèdits]
 • Psicologia Social dels Conflictes [4,5 crèdits]
 • Integració Europea: Institucions i Polítiques [6 crèdits]

 

Tercer Trimestre

 • Mercat de Treball a Espanya i Europa [6 crèdits]
 • Sistemes de Relacions Laborals a Espanya i a Europa [6 crèdits]
 • Direcció Estratègica de l'Empresa II [4,5 crèdits]
 • Marc Normatiu Sociolaboral Europeu i Internacional [6 crèdits]
 

SEGON CURS

Primer Trimestre

 • Gestió de Recursos Humans [4,5 crèdits]
 • Teoria de la Negociació i de l'Acció Col·lectiva [4,5 crèdits]
 • Polítiques Socials i Estat del Benestar [6 crèdits]
 • Polítiques Sociolaborals [6 crèdits]

 

Segon trimestre (*)

1. Itinerari socioeconòmic

Assignatura obligatòria

 • Mètodes Quantitatius Avançats [6 crèdits]

 

Tres assignatures optatives entre les següents:

 • Macroeconomia [6 crèdits]
 • El Desenvolupament de les Societats i de les Economies Avançades [6 crèdits]
 • Demografia i Estudis de Població [6 crèdits]
 • Desigualtats i Mercat de Treball [6 crèdits]
 • Educació, Formació i Mercat de Treball [6 crèdits]
 • Història del Treball [6 crèdits]
 • Temes Actuals de Ciències del Treball [6 crèdits]
 • Seminari de Ciències del Treball [6 crèdits]

 

2. Itinerari jurídico-organitzacional (ofertat com a lliure elecció)

Assignatura obligatòria

 • Disseny i Anàlisi de Llocs de Treball [6 crèdits]

 

Tres assignatures optatives entre les següents:

 • Organització Empresarial i Negociació Col·lectiva [6 crèdits]
 • Polítiques i Programes de Promoció del Treball i de l'Autotreball [6 crèdits]
 • Sistemes Retributius [6 crèdits]
 • Gestió de Carreres Professionals [6 crèdits]
 • Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals [6 crèdits]
 • Noves Tecnologies i Relacions Laborals [6 crèdits]
 • Temes Actuals de Ciències del Treball [6 crèdits]
 • Seminari de Ciències del Treball [6 crèdits]

 

Tercer trimestre

 • Pràctiques [18 crèdits]. 
  Hi ha diverses modalitats per realitzar-les: en empreses o institucions públiques; estades a centres universitaris estrangers; o bé un treball de fi de carrera consistent en un treball acadèmic o un projecte de pràctiques supervisades per un tutor.
 

(*) NOTA: l'oferta d'assignatures optatives dels estudis pot variar anualment. Consulteu l'oferta docent per al curs acadèmic corresponent.