Per obtenir el títol de màster cal cursar un mínim de 60 crèdits. Depenent de les necessitats de l'estudiant i dels seus estudis completats, es poden sumar fins a 10 crèdits d'anivellament i fins a 20 crèdits addicionals d'"ampliació de matrícula". El màster es pot realitzar amb dedicació completa, per a finalitzar en un any acadèmic o a temps parcial (amb un màxim de 40 crèdits per curs). A l'apartat de dedicació hi trobeu més detalls.

 

Altres enllaços