Barcelona és una ciutat bilingüe, on es parlen tant el català, llengua pròpia d'aquesta ciutat i de Catalunya, com el castellà. Un dels objectius del pla de llengües en català i castellà és que tingueu un domini bàsic i receptiu del català i un domini mitjà/alt del castellà al final del primer trimestre.

Per assolir aquest objectiu, si no teniu cap coneixement previ de català i espanyol, és aconsellable que us inscriviu en el següent pla de llengües en català i castellà, que ha estat dissenyat per oferir informació pràctica de la llengua i la cultura catalana i espanyola.

https://www.upf.edu/web/idiomesupf/catalanlanding

Per a més informació sobre ensenyament d'idiomes a la UPF, vg.
 

https://www.upf.edu/web/idiomesupf