Aquest màster s'ofereix a estudiants de postgrau interessats per la recerca i la reflexió sobre la traducció, i en la pràctica traductora entre l’anglès i el castellà. Es compon d’una vessant acadèmica, que combina l'orientació teòrica i l'aplicada. En el seu perfil més de recerca, prepara l'accés a dues línies de doctorat del Departament, la d'Estudis de Traducció i la de Recepció i Traducció Literàries. En la seva vessant més propera a la pràctica de la traducció en àmbits professionals, ofereix formació en l'àmbit de les diferents traduccions especialitzades (humanístico-literària, científico-tècnica, i jurídico-econòmica) i en el de la interpretació. Els exemples i els exercicis es basen principalment en la combinació anglès/castellà, tot i que es poden donar altres combinacions lingüístiques en condicions propícies (segons el perfil del professorat, dels estudiants, o a les pràctiques externes).

 

Perfil d'ingrés

Aquest màster vol atraure candidats amb un excel·lent expedient universitari de grau o postgrau, amb un gran domini de les llengües anglesa i castellana, i, preferentment, alguna altra llengua també. No cal formació prèvia en l'àmbit de la traducció, tot i que es valora positivament un títol en aquesta disciplina o experiència professional o vocacional en l'exercici de la traducció o la interpretació. El perfil d'ingrés correspon a una persona altament motivada per la pràctica traductora i la reflexió sobre la traducció com a professió o com a disciplina d'investigació acadèmica. Els candidats interessats per la vessant d'investigació en temes relacionats amb la traducció (escrita o interpretació), podran preparar en aquest màster, l'accés al programa de doctorat del Departament. Per als estudiants amb una vocació més professionalitzadora, el Màster ofereix formació en l'àmbit de les diferents traduccions especialitzades (humanístic-literària, cientificotècnica, jurídic-econòmica) i en el de la interpretació.

Anualment s’ofereixen 40 places.
 

Perfil de sortida

 • Traducció general.
 • Traducció especialitzada.
 • Interpretació.
 • Mediació lingüística en institucions.
 • Ensenyament de la traducció i la interpretació.
 • Ensenyament de llengües estrangeres.
 • Recerca en traducció general i especialitzada.
   

Assignatures

Les assignatures poden ser de dos tipus:

 • Obligatòries i comunes
 • Optatives, que conformen el perfil de cada estudiant

 

Matèries

Les assignatures es distribueixen per 6 matèries:

M1 – Metodologia de la Traducció

M2 – Traducció Especialitzada

M3 – Interpretació

M4 – Perspectives teòriques i recerca traductológica

M5 – Projectes de traducció

M6 – Treball de fi de Màster (TFM)

 

Beques i Ajuts

El Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge ofereix ajudes a l'estudi (matrícula i remuneració) per a estudiants que cursen el màster, associades a pràctiques d'assistència en docència o a tasques de recerca. Més informació.