L'objectiu d'aquest màster és el de formar especialistes en estudis de traducció a partir de la formació prèvia de grau i formar traductors especialitzats i intèrprets.

Especialitats:

  • Traductologia
          Traductologia 1: traducció i recepció literàries
          Traductologia 2: traducció i discurs
  • Traducció especialitzada (juridicoeconòmica, cientificotècnica i humanisticoliterària)                  
  • Traducció especialitzada i interpretació

Preu

  • Estudiants UE: 2.906,4 €
  • Estudiants no UE: 5.749,8 €

Calendari

De setembre juny. El pràcticum es fa de gener a juny, Horari Principalment de tarda. El treball de fi de màster es pot presentar fins al setembre

Durada

1 any acadèmic a temps complet, 2 anys acadèmics a temps parcial (60 crèdits ECTS)

Idioma

Castellà i anglès

Places

40

Modalitat

De recerca, acadèmica i professionalitzadora

Doctorat de la UPF al qual dóna accés

Doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge