Aquest màster s'ofereix a estudiants de postgrau interessats per la recerca i la reflexió sobre la traducció, i en la pràctica traductora entre l’anglès i el castellà. Es compon d’una vessant acadèmica, que combina l'orientació teòrica i l'aplicada. En el seu perfil més de recerca, prepara l'accés a dues línies de doctorat del Departament, la d'Estudis de Traducció i la de Recepció i Traducció Literàries. En la seva vessant més propera a la pràctica de la traducció en àmbits professionals, ofereix formació en l'àmbit de les diferents traduccions especialitzades (humanístico-literària, científico-tècnica, i jurídico-econòmica) i en el de la interpretació. Els exemples i els exercicis es basen principalment en la combinació anglès/castellà, tot i que es poden donar altres combinacions lingüístiques en condicions propícies (segons el perfil del professorat, dels estudiants, o a les pràctiques externes).

 

Perfil d'ingrés

Aquest màster s'ofereix a estudiants de postgrau interessats en la pràctica traductora i en la reflexió sobre la traducció. En la seva vessant de recerca, prepara l'accés a dues línies de doctorat del Departament, la d'Estudis de Traducció i la de Recepció i Traducció Literàries. En la seva vessant acadèmica, combina l'orientació teòrica i l'aplicada. En la seva vessant professionalitzadora, ofereix formació en l'àmbit de les diferents traduccions especialitzades (humanisticoliterària, cientificotècnica i juridicoeconòmica) i en el de la interpretació.

Anualment s’ofereixen 40 places.
 

Perfil de sortida

 • Traducció general.
 • Traducció especialitzada.
 • Interpretació.
 • Mediació lingüística en institucions.
 • Ensenyament de la traducció i la interpretació.
 • Ensenyament de llengües estrangeres.
 • Recerca en traducció general i especialitzada.
   

Assignatures

Les assignatures poden ser de dos tipus:

 • Obligatòries i comunes
 • Optatives, que conformen el perfil de cada estudiant

 

Matèries

Les assignatures es distribueixen per 6 matèries:

M1 – Metodologia de la Traducció

M2 – Traducció Especialitzada

M3 – Interpretació

M4 – Perspectives teòriques i recerca traductológica

M5 – Projectes de traducció

M6 – Treball de fi de Màster (TFM)

 

Beques i Ajuts

El Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge ofereix ajudes a l'estudi (matrícula i remuneració) per a estudiants que cursen el màster, associades a pràctiques d'assistència en docència o a tasques de recerca. Més informació.