Preu

  • Estudiants UE: 1.800 €
  • Estudiants no UE: 5.749,8 €

Calendari

De setembre juny. El Treball de Final de Màster es pot presentar al juny o setembre, Horari Principalment entre les 14.00 i les 20.00 hores

Durada

60 crèdits ECTS. 1 any acadèmic a temps complet, 2 anys acadèmics a temps parcial

Idioma

Castellà i anglès

Places

44

Modalitat

De recerca, acadèmica i pràctica

Doctorat al qual dóna accés

Doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge