Línies de recerca

Lingüística aplicada; lexicologia; lexicografia; terminologia; neologia; fraseologia; enginyeria lingüística; recuperació d'informació; extracció d'informació.

Grup de recerca

IULATERM (Lèxic i Tecnologia), grup de recerca consolidat del Pla de Recerca de Catalunya, Ref. actual 2017 SGR 1530 (2018-2020), IP Mercè Lorente. 

 

Grup fundat i dirigit de 1994 a 2014 per M. Teresa Cabré, que s'organitza internament en dos equips Lèxic, terminologia, neologia i discurs especialitzat, coordinat per M. Lorente, i Tecnologies dels Recursos Lingüístics (TRL), coordinat per N. Bel.

 

IULATERM també inclou l'Observatori de Neologia.