No s'han trobat resultats

López-Fuentes, Alejandra; Reverté, Mariona; Lorente, Mercè. Anexos. Dins: Estopà, Rosa; Lorente, Mercè (ed.). La terminología, espejo de la evolución del conocimiento científico: El caso de la reproducción asistida. 1 ed. Institut de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitària; 2022. p. 187-207.

Lorente, Mercè. El cambio léxico en terminología. Dins: Estopà, Rosa; Lorente, Mercè (ed.). La terminología, espejo de la evolución del conocimiento científico: El caso de la reproducción asistida. 1 ed. Institut de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitària; 2022. p. 29-48.

Estopà, Rosa; Lorente, Mercè. El proyecto TERMMED: aspectos metodológicos. Dins: Estopà, Rosa; Lorente, Mercè (ed.). La terminología, espejo de la evolución del conocimiento científico: El caso de la reproducción asistida. 1 ed. Institut de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitària; 2022. p. 49-60.

Lorente, Mercè; Arnau, Mariona; Vidal, Laia. Estabilidad y variación de las estructuras morfológicas y sintagmáticas. Dins: Estopà, Rosa; Lorente, Mercè (ed.). La terminología, espejo de la evolución del conocimiento científico: El caso de la reproducción asistida. 1 ed. Institut de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitària; 2022. p. 111-120.

Montané, Amor; Lorente, Mercè; Porras-Garzón, Jorge; Xu, Yingfeng. La obsolescencia terminológica. Dins: Estopà, Rosa; Lorente, Mercè (ed.). La terminología, espejo de la evolución del conocimiento científico: El caso de la reproducción asistida. 1 ed. Institut de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitària; 2022. p. 83-110.

Lorente, Mercè. La vitalidad de las lenguas y el cambio léxico. Dins: Bernal, Elisenda; Freixa, Judit; Torner, Sergi (eds.).. La neología del español: del uso al diccionario. 1 ed. Iberoamericana Vervuert; 2022. p. 35-50.

Lorente Casafont, Mercè. Llengua i responsabilitats. Dins: Junyent Carme (coord.). El català, la llengua efervescent. 77 visions sobre el terreny. 1 ed. Viena Edicions; 2021. p. 97-98.

Lorente Casafont, Mercè. Selecció lèxica en el llenguatge políticament correcte. Dins: Junyent, M. Carme (ed.). Som dones, som lingüistes, som moltes i diem prou. 1 ed. Vic: Eumo; 2021. p. 228-230.

Fargas, Xavier; Freixa, Judit; Lorente, Mercè; Rusinés, Ernest. Taula rodona: Descripció i norma en la incorporació de manlleus al català. Dins: Lloret, Maria-Rosa; Pons-Moll, Clàudia (ed.). L'adaptació de manlleus en català i en altres llengües romàniques.. 1 ed. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona; 2021. p. 175-198.

Lorente M, Estopà R, Vidal L. Adequació de recursos terminològics per a usuaris avançats: el cas de les comunitats de pacients de la sanitat. Dins: Conceição MC, Zanola MT. Terminologia e mediação linguística: métodos, práticas e atividades. 1 ed. Universidade do Algarve Editora; 2020. p. 153-168.

Lorente Casafont, Mercè. Cuestiones gramaticales de los préstamos: neología y diccionarios. Dins: Guerrero, G; Pérez-Lagos, F.. Terminología, Neología y Traducción. 1 ed. Comares; 2020. p. 169-182.

Bernal, Elisenda; Lorente, Mercè. Derivational networks in Catalan. Dins: Körtvélyessy, Lívia; Bagasheva, Alexandra; Štekauer, Pavol (eds.).. Derivational Networks Across Languages. 1 ed. De Gruyter Mouton; 2020. p. 217-228.

Lorente, Mercè; Pozuelo, Òscar. Elements sintàctics dels informes mèdics. Dins: Estopà R. (coord.). L'informe mèdic: com millorar la seva redacció i facilitar-ne la comprensió. 1 ed. Barcelona: Fundación Dr. Antoni Esteve; 2020. p. 74-91.

Lorente, Mercè; Pozuelo, Òscar. La sintaxis del informe de alta clínica: economia y ambigüedad. Dins: Estopà, Rosa (coord.), M. Teresa Cabré, Iria da Cunha, Ona Domènech-Bagaria, Mercè Lorente, Elisabet Llopart-Saumell, M. Amor Montané, Jorge M. Porras-Garzón, Òscar Pozuelo-Ollé, Laia Vidal-Sabanés, Jorge Vivaldi, Yingfeng Xu. Los informes médicos: estrategias lingüísticas para favorecer su comprensión. 1 ed. Hospital Italiano de Buenos Aires; 2020. p. 97-116.

Lorente Casafont, Mercè. Models lingüístics i model de llengua en la terminologia gramatical. Dins: Feliu, Judit; Trias, Mireia (ed.). Gramàtica, esport i terminologia. 1 ed. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans; 2019. p. 65-75.

Lorente Casafont, Mercè. Impacte d'aquestes tecnologies sobre llengües minoritàries com és el cas del català. Dins: Verrié, Pau (coord.).. Pompeu Fabra i Poch, enginyer (1868-1948). 1 ed. Barcelona: Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya; 2018. p. 74-83.

Lorente Casafont, Mercè. Neologia verbal i tendències del canvi lingüístic. Dins: Pérez-Saldanya, Manuel; Roca, Rafael (eds.). Del manuscrit a la paraula digital. Estudis de llengua i literatura catalanes / From Manuscript to Digital Word: Studies of Catalan Language and Literature. 1 ed. Amsterdam: John Benjamins; 2018. p. 361-379.

Lorente, Mercè. La tecnologia al servicio de la lexicografia y la didàctica: herramientas para la implementación de las obres lexicográficas y mejora en la presentación de contenidos. Dins: Domínguez Vázquez, Mª José; Sanmarco Bande, Mª Teresa (eds.). Lexicografía y didàctica. Diccionarios y otros recursos lexicográficos en el aula. 1 ed. Frankfurt am Main:: Peter Lang; 2017. p. 35-54.

Lorente, Mercè, Martínez-Salom, Àngels, Santamaría, Isabel, Vargas-Sierra, Chelo. Specialized collocations in specialized dictionaries. Dins: Torner, Sergi; Bernal, Elisenda (ed.). Collocations and other lexical combinations in Spanish. Theoretical, lexicographical and Applied perspectives. 1 ed. Oxford: Routledge; 2017. p. 200-222.

Lorente-Casafont, M.. La fraseologia interferida: primera aproximació als factors interns de la interferència. Dins: Pradilla MA. Miscel·lània d'Homenatge a Joan Martí i Castell. 1 ed. Tarragona: Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili; 2016. p. 111-120.