No s'han trobat resultats

Estopà, Rosa; Lorente, Mercè (ed.). La terminología, espejo de la evolución del conocimiento científico: El caso de la reproducción asistida. Institut de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitària; 2022.

Lorente, Mercè (rev. i ampliació de la nova ed.). Nou diccionari escolar de la llengua catalana. 2 ed. Barcelona: Grup Promotor Santillana; 2012.

Cabré, M. Teresa; Domènech, Ona; Estopà, Rosa; Freixa, Judit; Lorente, Mercè (eds.). Actes del I Congrès Internacional de Neologia de les Llengües Romàniques (CINEO2008). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitària; 2010.

ALEGRE. Montserrat; BARTRA, Anna; BROSSA, Antoni; LORENTE, Mercè;. Llengua catalana i literatura. 2n batxillerat. BARCELONA: Grup Promotor-Santillana; 2009.

ALEGRE. Montserrat; BARTRA, Anna; BROSSA, Antoni; LORENTE, Mercè;. Projecte La Casa del Saber. Llengua catalana i literatura. 2n batxillerat. Guia i recursos. Grup Promotor-Santillana; 2009.

Cabré, M.T.; Lorente, Mercè; Solé, E. (eds.). Lingüística aplicada: Cicle de conferències i seminaris 98-00. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra; 2004.

Estelrich, Joan (dir.). Diccionari d'especialitat. Tècniques instrumentals. Vic, Barcelona: Eumo/Servei de Llengua Catalana, Edicions de ls Universitat de Barcelona; 2003.

ALEGRE. Montserrat; BARTRA, Anna; LORENTE, Mercè; PLANELLES, Albert; VERNET, Francesc. Llengua catalana i literatura. 2n batxillerat. BARCELONA: Grup Promotor-Santillana; 2003.

ALEGRE. Montserrat; BARTRA, Anna; LORENTE, Mercè; PLANELLES, Albert; VERNET, Francesc. Llengua catalana i literatura. 2n batxillerat. Guia i recursos.. BARCELONA: Grup Promotor-Santillana; 2003.

Arnall, M. Josefa (dir.). Diccionari d'especialitat. El llibre manuscrit. Vic: Eumo/Servei de Llengua Catalana, Edicions de la Universitat de Barcelona; 2002.

Solà J, Lloret MR, Mascaró J, Pérez M (eds.). Gramática del català contemporani. Barcelona: Empúries; 2002.

Lorente, Mercè; Alegre, M.; Bartra, A.; Planelles, A.; Vernet, F.. Guia i recursos. Llengua catalana i literatura. Barcelona: Grup Promotor-Santillana; 2002.

Lorente, Mercè; Alegre, M.; Bartra, A.; Planelles, A.; Vernet, F.. Llengua catalana i literatura. 1r batxillerat. Barcelona: Grup Promotor-Santillana; 2002.

Mallart, Joan. Dicionari d'especialitat. Didàctica de la llengua. Vic, Barcelona: EUMO; Universitat de Barcelona; 2001.

Lorente, Mercè; Cabré, M.T.; Freixa, J.; Tebé, C.. Textos de terminólogos de la Escuela Rusa. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. UPF; 2001.

Lorente, Mercè; Gracia, L.; Azkárate, M.; Varela, S. (et al.). Configuración morfológica y estructura argumental léxico y diccionario resultados del proyecto de investigación DGICYT, PB93-0546-C04. Vitoria: Universidad del País Vasco. Servicio Editorial; 2000.

BARTRA, Anna; ALEGRE. Montserrat; LORENTE, Mercè. La llengua com a objecte de coneixement. Llengua i literatura. Batxillerat. València: Voramar Santillana; 2000.

LORENTE, Mercè; ALEGRE. Montserrat; BARTRA, Anna. La varietat dels discursos. Llengua i literatura. Batxillerat. València: Voramar Santillana; 2000.

Lorente, Mercè; Alegre, M.; Bartra, A.. Les Llengües i els parlants llengua i literatura batxillerat. València: Voramar Santillana; 2000.

Fuentes Arderiu, Xavier (Dir.). Diccionari d'especialitat. Bioquímica Clínica. Barcelona: Eumo; Servei de Llengua Catalana, Universitat de Barcelona; Edicions de la Universitat de Barcelona; 1999.