Docència: Lingüística aplicada i empresa

Presentació

 

Aquesta pàgina web anomenada LINGÜÍSTICA APLICADA I EMPRESA pretén ser un espai de trobada de les activitats docents que es desenvolupen dins de les assignatures Estudi de casos: Llengües i empresa (21510), Serveis lingüístics en les organitzacions (21546) i TFG Llengües en entorns empresarials (21589 seminari 102) del grau de Llengües Aplicades. Cada una d'aquestes matèries té uns objectius específics, però totes tres comparteixen l'objectiu general d'encaminar els estudiants cap a perfils d'especialització que els permetin desenvolupar-se professionalment en entorns empresarials.

  • Dins de Llengües i empresa els estudiants, a més de formar-se en diversos aspectes comunicatius i organitzatius de les empreses, fan treballs en grup en què analitzen contrastivament les comunicacions externes de dues empreses del mateix sector productiu o d'especialització.
  • Dins de Serveis lingüístics en les organitzacions, els estudiants, a banda de conèixer els diversos tipus de serveis lingüístics que existeixen, fan un treball final en grup d'emprenaduria empresarial tot preparant un pla de negoci per a un nou servei lingüístic especialitzat.
  • En la línia de Llengües en entorns empresarials dels TFG, els estudiants investiguen sobre un tema que posi en relació la lingüística aplicada i el món empresarial. Poden ser estudis de cas sobre les comunicacions en una empresa, anàlisis de necessitats sectorials o d'empresa, desenvolupament d'aplicacions terminològiques sectorials, etc.

Llengües i empresa

Serveis lingüístics

TFG Llengües en entorns empresarials