No s'han trobat resultats

Cabré, Teresa; Lorente, Mercè. Panorama teòric de la terminologia actual. Terminàlia 2021; (24).

Lorente Casafont, Mercè. L'alternança acusatiu/datiu des de la perspectiva lexicogràfica. Estudis Romanics 2021; 43( ): 7-33.

Lorente Casafont, Mercè; Romaní Olivé, Joan Maria. Alimentació i gastronomía al diccionari normatiu. Terminàlia 2019; 19( ): 7-16.

Lorente Casafont, Merce. El debat sobre la llengua fa nosa?. Serra d'or 2016; 678( ): 25-27.

Lorente, Mercè; Sánchez-Gijón, Pilar; Santamaria, Laura. La recerca en terminologia avui. Terminàlia 2014; (10): 55-60.

Fontova, G.; Lorente, M.; Sánchez-Gijón, P.; Solé, E. (coord.). La terminologia a Europa. Terminàlia 2013; (8): 41-45.

Lorente Casafont, Mercè. Apunts sobre la situació de la formació en terminologia avui. Terminàlia 2012; 6( ): 45-49.

Lorente Casafont, Mercè. Terminàlia: indexada, avaluada i consultada. Butlletí de la Societat Catalana de Terminologia 2012; 33( ).

Lorente, Mercè; Llovera, Sílvia; Vidal, Xema. Santiago Pey i Estrany. La passió pel disseny i pels mots Terminàlia 2011; 3( ): 59-64.

Lorente, Mercè. Buenas prácticas investigadoras en terminologia. Debate terminológico 2010; 6( ): 23-28.

Lorente, Mercè. Materials, ciència i tecnologia. Terminàlia 2010; 67( ).

Lorente, Mercè; Sánchez-Gijón, Pilar. Les tesis doctorals sobre terminologia de les universitats de la Xarxa Vives d'Universitats (1999-2010). Terminàlia 2010; 2( ): 38-47.

Lorente, Mercè. Algunas experiencias de la integración de ontologías en proyectos de terminología. Puntoycoma. Boletín de la traducción española de la CEE 2009; (115): 34-37.

Lorente, Mercè. Colocaciones con verbos de soporte en el discurso especializado. Filología 2009; Años 38-39(2006/07-1): 99-137.