Lorente Casafont, Mercè. Proceso de paz en El Martes Neológico. http://blogscvc.cervantes.es/martes-neologico/inicio/. Observatori de Neologia; Instituto Cervantes; 2017.
Lorente M. Indignado en El Martes Neológico. http://blogscvc.cervantes.es/martes-neologico/inicio/. Observatori de Neología e Instituto Cervantes.; 2015.
REALITER. Vocabulari d'energia geotèrmica. Milà: Xarxa REALITER. Publicació en línia. Vocabulari coordinat per la Universitat Catòlica de Milà. [M. Lorente, coordinació equivalents de llengua catalana ]. 2015.
REALITER. Vocabulari de les ciutats intel·ligents. Milà: Xarxa REALITER. Publicació en línia. Vocabulari coordinat per la Universitat Catòlica de Milà. Participació catalana: IULA-UPF i TERMCAT en col·laboració. [M. Lorente, coordinació equip IULA-UPF]. 2015.
AA.VV. Vocabulari bàsic de genoma humà = Vocabulario básico de genoma humano. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; REALITER ; 2006.
RICOTERM2; Lorente, Mercè (coord.). Vocabulari multilingüe d'economia. Català, castellà, gallec, basc i anglès. Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra; 2006.
Lorente, Mercè. Aspectes de lexicografia representació i interpretació gramaticals (CD-ROM). Documenta Universitaria; 2002.