No s'han trobat resultats

Lorente Casafont, Mercè. Proceso de paz en El Martes Neológico. http://blogscvc.cervantes.es/martes-neologico/inicio/ Observatori de Neologia; Instituto Cervantes; 2017.

Lorente M. Indignado en El Martes Neológico. http://blogscvc.cervantes.es/martes-neologico/inicio/ Observatori de Neología e Instituto Cervantes.; 2015.

REALITER. Vocabulari d'energia geotèrmica. Milà: Xarxa REALITER. Publicació en línia. Vocabulari coordinat per la Universitat Catòlica de Milà. [M. Lorente, coordinació equivalents de llengua catalana ] . 2015.

REALITER Vocabulari de les ciutats intel·ligents. Milà: Xarxa REALITER. Publicació en línia. Vocabulari coordinat per la Universitat Catòlica de Milà. Participació catalana: IULA-UPF i TERMCAT en col·laboració. [M. Lorente, coordinació equip IULA-UPF] . 2015.

AA.VV.. Vocabulari bàsic de genoma humà = Vocabulario básico de genoma humano . Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; REALITER ; 2006.

RICOTERM2; Lorente, Mercè (coord.). Vocabulari multilingüe d'economia. Català, castellà, gallec, basc i anglès.. Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra; 2006.

Lorente, Mercè. Aspectes de lexicografia representació i interpretació gramaticals (CD-ROM) . Documenta Universitaria; 2002.