Vés enrere 2016-2020: SIGN-HUB-Preservació, investigació i foment del patrimoni lingüístic, històric i cultural de les comunitats sordes signants europees amb un recurs integral

2016-2020: SIGN-HUB-Preservació, investigació i foment del patrimoni lingüístic, històric i cultural de les comunitats sordes signants europees amb un recurs integral

2016-2020: SIGN-HUB-Preservació, investigació i foment del patrimoni lingüístic, històric i cultural de les comunitats sordes signants europees amb un recurs integral
SIGN-HUB és un projecte europeu que té com a objectiu proporcionar la primera resposta global al problema social i científic que deriva de la negligència generalitzada de la identitat cultural i lingüística de les comunitats signants a Europa.

SIGN-HUB és un projecte europeu que té com a objectiu proporcionar la primera resposta global al problema social i científic que deriva de la negligència generalitzada de la identitat cultural i lingüística de les comunitats signants a Europa.

Amb aquesta finalitat, es crearà una plataforma digital puntera, oberta i amb interfícies accessibles a mida dels usuaris. Inicialment, el projecte alimentarà aquesta plataforma amb contingut bàsic en els següents dominis, ampliables en el futur a altres llengües de signes:
(i) gramàtiques digitals de 6 llengües de signes, produïts amb una nova eina en línia d’elaboració de gramàtica;
(ii) un atles interactiu digital d'estructures lingüístiques de les llengües de signes del món;
(iii) instruments d'avaluació en línia de la llengua de signes per a l'educació i la intervenció clínica, i
(iv) el primer arxiu digital de relats de vida dels signants d'edat avançada, subtitulat i parcialment anotat de propietats lingüístiques.

Més informació al web del projecte.

Comissió Europea en el marc del programa per la Recerca i la Innovació Horizon 2020 (Núm. 693349).