Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

Edifici Roc Boronat (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

 +34 93 542 11 36

[email protected]

FacebookTwitterYouTube

 

L'LSC Lab (Laboratori de llengua de signes catalana), que forma part del Grup de Lingüística formal (GLiF) de la UPF, té com a objectiu principal la descripció, l’anàlisi i la documentació de les llengües de signes i de l’LSC, en particular. En tant que llengües naturals de modalitat visuogestual, una comprensió més profunda de les llengües de signes ha de contribuir a la caracterització de la facultat humana del llenguatge. Aquest objectiu només s’aconseguirà amb precisió a través de les descripcions i de les eines que proporciona la teoria lingüística. Alhora, la tasca de descripció dona resposta a les necessitats d’alguns camps aplicats en els quals el coneixement de la gramàtica de la llengua de signes és necessari, com ara l’ensenyament, la formació, etc.

L'LSC Lab està vinculat al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra, tot i que també hi ha membres del Departament de Lingüística General de la Universitat de Barcelona. També col·labora amb investigadors de la Universitat de Göttingen i la Universitat d'Hamburg (Alemanya). Contribueix amb la seva activitat investigadora al Centre d’Estudis LSC-UPF Actua de la llengua de signes catalana. Ara mateix, el grup l’integren membres sènior, experts Sords, investigadors postdoctorals i estudiants de doctorat i de màster.

Aquest web és una mostra de la nostra activitat investigadora i dels resultats que dona. Preneu-vos el vostre temps per visitar-la i conèixer el Laboratori.

 

Webs Relacionades