Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

Edifici Roc Boronat (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

 93 5421257

[email protected]

Orcid Google Scholar Academia 

Resercher ID Scopus Twitter

Presentació

Professora agregada Serra Húnter del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge. Investigadora del Laboratori de llengua de signes catalana i del Grup de Lingüística Formal.

Àmbits de docència i recerca: lingüística i anàlisi del discurs formal de la llengua de signes catalana (LSC); documentació de l'LSC; estudi de la gramàtica aplicada a la interpretació de les llengües de signes.

Coordinació i càrrecs:

Responsable d'innovació docent de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge

Coordinadora del Centre d'Estudis LSC-UPF Actua 

Directora del títol propi Especialista docent de l’LSC

Coordinadora del Projecte de Corpus LSC (Institut d'Estudis Catalans)

Coordinadora del projecte d'adaptació de nivells del Marc Europeu Comú de Referència de les llengües aplicat a l'LSC (Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya) (fins desembre 2022)

Formació i ocupacions:

Doctorat en Ciència Cognitiva i Llenguatge a la UPF:

Tesi doctoral, 2012: "The meaning of space in Catalan Sign Language (LSC). Reference, specificity and structure in signed discourse"

Diploma d'Estudis Avançats, 2007: "La cohesió discursiva i l'espai en la llengua de signes catalana

Investigadora postdoctoral: CNRS/Université de Paris 8 en un projecte tipològic sobre referència impersonal. Estades de recerca curtes a l'Institut Jean Nicod de París (2012) i a la Universitat de Göttingen a Alemanya (2014).

Docència de postgrau impartida: Universitat de Girona (2006, 2007); Universitat de Barcelona (2010); escoles d'estius a la Universitat d'Hamburg (Alemanya, 2012); University College London (Regne Unit, 2013) i a la Universitat de Tübingen (Alemanya, 2016).

Abans d'accedir a l'àmbit acadèmic, vaig treballar com a professora al Cicle Formatiu de Grau Superior d'Interpretació i Guia-interpretació de llengua de signes i com a tècnica a la Federació de Persones Sordes de Catalunya.