Sobre LSC-Lab

L’LSC Lab (Laboratori de llengua de signes catalana) està vinculat al Centre d’Estudis LSC-UPF Actua de la llengua de signes catalana i al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra i forma part del Grup de Lingüística Formal (GLiF). També tenim una col·laboració estable amb el Departament de Lingüística General de la UB i amb les Universitats de Göttingen i d’Hamburg.

El grup el formem investigadors sèniors, experts Sords, investigadors postdoctorals i becaris predoctorals d'investigació i estudiants de màster. Junts duem a terme la recerca finançada a través de projectes competitius i ens centrem en l'estudi d'un seguit d'aspectes gramaticals de l’LSC, com podeu veure en aquesta web, i en presentem els resultats mitjançant publicacions i presentacions a congressos internacionals i també nacionals. Amb la nostra feina pretenem que els coneixements sobre llengües de signes rebin l'atenció merescuda dels nostres col·legues lingüistes però també del públic en general.

Mantenim col·laboracions estretes i regulars amb grups diversos sobretot a Europa, i en concret amb grups d'Amsterdam, Donostia-Sant Sebastià, Göttingen, Hamburg, Milà i París. Al mateix temps, de manera individual hem establert col·laboracions amb altres departaments i amb institucions com l'Institut d'Estudis Catalans, la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, així com amb FESOCA i altres entitats de persones sordes com el CNLSE. A més, la tasca docent d'alguns de nosaltres als Graus de Traducció i Interpretació i de Llengües Aplicades i al Màster de Lingüística Teòrica i Aplicada de la UPF ens permet aportar-hi els resultats de la nostra recerca.