Preservació, investigació i foment del patrimoni lingüístic, històric i cultural de les comunitats sordes signants europees amb un recurs integral Preservació, investigació i foment del patrimoni lingüístic, històric i cultural de les comunitats sordes signants europees amb un recurs integral

SIGN-HUB és un projecte d'una durada de 4 anys (2016-2020) finançat per la Comissió Europea en el marc del programa per la Recerca i la Innovació Horizon 2020. El projecte té com a objectiu proporcionar la primera resposta global al problema social i científic que deriva de la negligència generalitzada de la identitat cultural i lingüística de les comunitats signants a Europa.

S'està treballant per crear una plataforma innovadora i integradora de recursos per a la documentació lingüística, històrica i cultural del patrimoni de les comunitats sordes i per a l'avaluació de la llengua de signes en els entorns d'intervenció clínica i de l'escola. La plataforma serà oberta i amb interfícies accessibles a mida dels usuaris.

 

Notícies i esdeveniments Notícies i esdeveniments