En procés

Cervantes, Erendira (in progress). Language contact and bilingualism competence in Sign Languages (Mexican Sign Language and Catalan Sign Language) and written Spanish. PhD dissertation, Universitat Pompeu Fabra. Thesis supervised by Josep Quer.

Saenz, Ixone (in progress). Evolution of sign language in the Basque Country: A socio(sign)linguistics study on the Bilbao Deaf School. PhD dissertation, Universitat Pompeu Fabra. Thesis supervised by Gemma Barberà and Robert Adam. 

Villaécija, Aida (in progress). Derivació en llengua de signes catalana (LSC): Per una morfologia de l'LSC. PhD dissertation, Universitat Pompeu Fabra. Thesis supervised by Gemma Barberà and Elisenda Bernal.

2022

Moya-Avilés, Berta. 2022.  Atenuació de la crítica en llengua de signes catalana (LSC): L'opinió restringida com a estratègia mitigadora. PhD dissertation, Universitat Pompeu Fabra. Thesis supervised by Gemma Barberà and Carme Bach.

2021

Cañas-Peña, Sara. 2021. Polar interrogatives in Catalan Sign Language: A comprehensive grammatical analysis. PhD dissertation, Universitat Pompeu Fabra. Thesis supervised by Josep Quer.

Navarrete-González, Alexandra. 2021. Focus and contrast in Catalan Sign Language (LSC): Form and interpretation. PhD dissertation, Universitat Pompeu Fabra. Thesis supervised by Josep Quer and Gemma Barberà.

Veiga Busto, Raquel. 2021. Person and Number in Catalan Sign Language (LSC) Pronouns. PhD dissertation, Universitat Pompeu Fabra. Thesis supervised by Josep Quer.

2019

Almeida da Silva, Anderson. 2019. The syntax and semantics of DP in Brazilian Sign Language (Libras). PhD dissertation, Universitat Pompeu Fabra & Universidade Estadual de Campinas. Thesis supervised by Josep Quer and Ruth Lopes.

Zorzi, Giorgia. 2019. Coordination and gapping in Catalan Sign Language (LSC). PhD dissertation, Universitat Pompeu Fabra. Thesis supervised by Josep Quer.

2017

Gabarró-López, Sílvia. 2017. Buoys and discourse markers in French Belgian Sign Language (LSFB) and Catalan Sign Language (LSC). PhD dissertation, Université de Namur. Thesis supervised by Laurence Meurant and Gemma Barberà.

2016

Alba, Celia. 2016. Wh-questions in Catalan Sign Language. PhD dissertation, Universitat Pompeu Fabra. Thesis supervised by Josep Quer and Joana Rosselló.

Fernández, Javier. 2016. La deixis en la lengua de signos española (LSE): Efectos de la modalidad espaciovisual. PhD dissertation, Euskal Herriko Unibertsitatea/University of the Basque Country. Thesis supervised by Alazne Landa and Josep Quer.

2015

Ribera, Eulàlia. 2015. La categoria verb en la llengua de signes catalana (LSC). PhD dissertation, Universitat Autònoma de Barcelona. Thesis supervised by Maria Teresa Espinal and Josep Quer.

Sánchez-Amat, Jordina. 2015. Llengua de signes i llengua escrita en la modalitat educativa bilingüe i en la intervenció amb l’infant sord. PhD dissertation, Universitat Autònoma de Barcelona. Thesis supervised by Enric Roca and Josep Quer.

2012

Barberà, Gemma. 2012. The meaning of space in Catalan Sign Language (LSC). Reference, specificity and structure in signed discourse. PhD dissertation, Universitat Pompeu Fabra. Thesis supervised by Josep Quer.

Massó, Guillem. 2012. Desenvolupament d'un sistema de traducció automàtica estadística cap a la llengua de signes catalana: el paper dels morfemes lligats i altres fenòmens simultanis de la llengua de signes. PhD dissertation, Universitat Pompeu Fabra. Thesis supervised by Toni Badia.

Mosella, Marta. 2012. Les construccions relatives en llengua de signes catalana (LSC). PhD dissertation, Universitat de Barcelona. Thesis supervised by Joana Rosselló and Josep Quer.