Experiència professional Experiència professional

Des de 2010 Catedràtica de Traducció i Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Espanya

2015 Catedràtica visitant, Universitat de Basilea, Suïssa

2013 Catedràtica visitant, Universitat Johannes Gutenberg de Mainz-Germersheim, Germersheim, Alemanya

2001-2010 Professora d'universitat, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Espanya

1997-2001 Professora titular interina, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Espanya

1993-1997 Professora visitant, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Espanya

1990-1991 Professora visitant, Universitat de Munic, Alemanya

1981-1990 Professora associada, Universitat de Leipzig, Alemanya

Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge INFOLEX (IULA)

Edifici Roc Boronat (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

 +34 93 542 1140

[email protected]

Logo ORCID

Formació Formació

1996 Venia legendi (Privatdozentin), Lingüística (Filologia Romànica), Universitat de Potsdam, Alemanya

1995 Doctor Philosophiae Habilitatus (Dr. phil. habil.), Lingüística (Filologia Romànica), Universitat de Potsdam, Alemanya, Tesis Habilitation: Spanische Sprache im 19. Jahrhundert. Sprachliches Wissen, Norm und Sprachveränderungen (Llengua espanyola al segle XIX: saber lingüístic, norma codificada i canvis lingüístics)

1991 Diplomromanist (Dipl.-Rom.), Filologia Romànica (romanès i espanyol), Alemanya

1990 Postgrau en Educació Superior, Universitat de Leipzig, Alemanya

1985 Doctor Philosophiae (Dr. phil.) en Lingüística (llengua catalana), Universitat de Leipzig, Alemanya, Tesis doctoral: Der Prozess der “sprachlichen Normalisierung” des Katalanischen, dargestellt an neologischen Tendenzen in der Wortbildung der heutigen politisch-sozialen Lexik (El procés de la normalització lingüística del català. Tendències neològiques en la formació de paraules del lèxic politicosocial actual), Director: Prof. Dr. Klaus Bochmann

1981 Llicenciada en Filologia Romànica (romanès i espanyol), Universitat de Bucarest, Romania