Tal com es fa palès al nom del grup, els membres d'Infolex centren la seva recerca en l'àmbit del lèxic i de la lexicografia, i la feina que fan es materialitza en diferents projectes finançats, publicacions i tesis de recerca realitzades o dirigides per membres del grup.