Els inicis

  • Xarxa temàtica de Lexicografia (1998 XT-00019, 2000 XT-00063 y 2002 XT-00071). Subvencionada per la Generalitat de Catalunya, el grup Infolex va coordinar la xarxa de grups d'investigadors sobre diferents aspectes de Lexicografia fins al 2002, any en què es va dissoldre. La xarxa temàtica estava formada per grups coordinats per un investigador d'algunes universitats catalanes (la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Lleida i la Universitat Pompeu Fabra), d'universitats espanyoles (la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Jaén, la Universidad de Salamanca i la Universidad de Málaga) i també per grups europeus (la Universität Augsburg i la Université Lumière Lyon2).
    La xarxa va impulsar diverses jornades d'estudi de la lexicografia i va impulsar la creació de l'Asociación Española de Estudios Lexicográficos (AELex).

 

Xarxes i associacions actuals

  • RETEM (Red Temática Española de Morfología). L'objetivu fonamental de la Red Temática Española de Morfología (RETEM) és presentar els grups d'investigació actius que realitzen aportacions rellevants de forma continuada en l'àmbito de la lexicografia, posar en relleu les aportacions dels seus integrants –inclosos els estudiants graduats– i donar a conèixer les seves investigaciones. 
  • RELEX (Red de Lexicografía). La Red de Lexicografía (RELEX) uneix vuit grups del sistema universitari gallec i cinc d'altres universidats que tenen la lexicografia entre les seves línies d'investigació principals. RELEX té com a objetius impulsar la investigació i la docència en totes les línies de treball relacionades amb la lexicografia, promoure la divulgació i la transferència a la societat dels coneixements i resultats sorgits de les dues activitats, potenciar la formació de docents i investigadors en lexicografia i afavorir la sinèrgia i la cooperació de tots els grups que traballen en aquest àmbit.
  • Red Temática: Lengua y Ciencia. La Red Temática "Lengua y Ciencia" té com a objectiu reunir els grups d'investigació interessats per la llengua de la ciència i de la tècnica com a primer pas per fer visible un camp d'investigació amb potencial de creixement i per incorporar altres grups que en el context internacional puguin contribuir a crear estructures d'investigació capaces d'acudir a convocatòries de projectes en el marc de l'Espai Europeu.
  • AELex (Asociación Española de Estudios Lexicográficos). Com a producte de la coordinació dels grups universitaris integrats a la Xarxa Temàtica de Lexicografia, la comissió encarregada dels treballs preparatoris del I Symposium Internacional de Lexicografía va treballar en l'esborrany dels estatuts d'una Associació que integrés els investigadors, professors i professionals d'aquesta matèria. En una sessió posterior al Simposi (Barcelona,18 de maig de 2002) es van discutir i aprovar i se'n va triar la primera junta directiva, presidida per Manuel Seco (actualment president honorari).