El grup Infolex organitza periòdicament activitats relacionades amb la lexicografia obertes als investigadors d'aquesta disciplina.

 

Activitats organitzades

Data Actes Activitats
31/03 - 01/04/2016   Fifth European Network of e-Lexicography Action meeting
22/01/2016   Annual IVACS One-Day Symposium
10-11/05/2012 Actes VIII Trobada de Morfòlegs: Els afixos: variació, rivalitat i representació
26/05/2011 Actes Maig lexicogràfic: relacions morfològiques i diccionari
23/02/2010   Seminari de lexicografia: Corpus linguistics and word meaning
15/05/2009 Actes Maig lexicogràfic II. Los verbos en los diccionarios
15-19/07/2008 Actes XIII Congrés Internacional EURALEX
13/05/2005   VI Jornada de Lexicografia
19/11/2004   V Jornada de Lexicografia
04/06/2004   IV Jornada de Lexicografia
28/11/2003 Actes III Jornada de Lexicografia: Qüestions semàntiques i gramaticals a l'article lexicogràfic
16-18/05/2002   I Simposi Internacional de Lexicografia
20-23/09/2001 Third Mediterranean Meeting on Morphology (MMM3)
24/11/2000 II Jornada de Lexicografia: La lexicografia bilingüe
03/12/1999 Actes

I Jornada de Lexicografia: El tractament dels adjectius