Vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat
Eva Pujadas Capdevila

Directora de la Unitat d'Igualtat
M. José González
Contacte: [email protected]

Cap del Servei de Sostenibilitat, Atenció i Compromís Universitaris
Gemma Garcia Giménez

Agent d'Igualtat
Lluïsa Rojas i Diago. Contacte: [email protected]

Tècnica d'Igualtat
Carme Abelló Peirí. Contacte: [email protected]

Tècniques d'Inclusió
Mireia Oliver
Sílvia Mata
Contacte: [email protected]

La UPF compta també amb una Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere, un òrgan assessor i propositiu en matèria de polítiques d’igualtat a la Universitat, amb representació dels tres col·lectius de la comunitat universitària i del Consell Social de la UPF.