Vicerectora per a la direcció dels projectes per al compromís social i la igualtat:
Eva Pujadas Capdevila

Directora de la Unitat d'Igualtat:
Maria José González López.
Contacte: [email protected]

Cap del servei de Sostenibilitat, Atenció i Compromís Universitaris
Gemma Garcia Giménez

Agent d'Igualtat:
Lluïsa Rojas i Diago. Contacte: [email protected]

Tècnica d'Igualtat:
Carme Abelló Peirí. Contacte: [email protected]

Tècniques d'Inclusió:
Mireia Oliver
Sílvia Mata.
Contacte: [email protected]

La UPF compta també amb una Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere, un òrgan assessor i propositiu en matèria de polítiques d’igualtat a la universitat, amb representació dels tres col·lectius de la comunitat universitària i del Consell Social de la UPF.