Vicerectora per a la direcció dels projectes per al compromís social i la igualtat: Eva Pujadas Capdevila

Directora de la Unitat d'Igualtat: Rosa Cerarols Ramírez

Agent d'Igualtat: Lluïsa Rojas i Diago

Tècnica d'Igualtat: Carme Abelló Peirí

La UPF compta també amb una Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere, un òrgan assessor i propositiu en matèria de polítiques d’igualtat a la universitat, amb representació dels tres col·lectius de la comunitat universitària i del Consell Social de la UPF.

La Unitat d'Igualtat també compta amb estudiants en pràctiques.