La Unitat d’Igualtat participa, com a representant de la Universitat Pompeu Fabra, en diverses comissions i grups de treball sobre igualtat de gènere en l'àmbit universitari.