La Universitat Pompeu Fabra, a través del seu programa UPF Inclusió* ofereix suport i acompanyament als estudiants amb necessitats educatives especials per motius de salut, trastorn o discapacitat. El Servei de Sostenibilitat, Atenció i Compromís Universitaris (SACU) és el responsable del seguiment i execució d’aquest programa.
(*) La Universitat Pompeu Fabra disposa del Pla d’Inclusió  de les persones amb necessitats educatives especials i en risc d’exclusió socioeconòmica a la UPF 2017/2021, aprovat pel Consell de Govern el 27 de febrer del 2017.

Servei de Sostenibilitat, Atenció i Compromís Universitaris

Despatx 40.S23

Edifici Roger de Llúria (campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

 93 542 20 97

[email protected]