La UPF inicia un servei de mediació en una primera fase de prova pilot. La mediació a la UPF es planteja com un espai de treball en la comunicació entre les persones i en la resolució de conflictes de convivència que es puguin produir. 

 
Aquest servei, que s’adreça a tots els estudiants de manera gratuïta, serà confidencial, respectant la privacitat de les persones que hi participin, i de caràcter voluntari, que haurà de ser sol·licitat amb el vistiplau de totes les parts implicades.