Plànols accesibilitat campus UPF

Hem recollit als plànols dels edificis, d'una manera gràfica, aquella informació més rellevant relativa a la seguretat i als recursos d'accessibilitat:

  • WC accessibles
  • Ascensors d'accés lliure per a estudiants (a Campus Ciutadella prèvia sol·licitud de clau)
  • Rampes
  • Entrades accessibles
  • Punts de rescat (El campus de la UPF té establerts uns espais com a punts de rescat per a les persones amb mobilitat reduïda, per a la seva evacuació en cas d'emergència. Estan identificats amb un senyal específicComplementàriament, el Pla d'Autoprotecció del campus preveu unes pautes d'actuació per l'evacuació de persones amb mobilitat reduïda

Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària

Despatx 40.S23

Edifici Roger de Llúria (campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

 93 542 20 97

[email protected]