La Unitat d'Igualtat desenvolupa les següents funcions:

Assessorar els òrgans de govern de la Universitat, elaborar i desenvolupar els programes necessaris per impulsar les polítiques d'igualtat de gènere a la UPF, incloent el Pla d’Igualtat, i coordinar les accions específiques que puguin exercir en aquest àmbit els diferents òrgans, serveis i unitats acadèmiques i administratives.

Atendre les consultes i denúncies en matèria de violència masclista i LGBTIfòbia que afectin qualsevol membre de la comunitat universitària i proporcionar diferents serveis d’acompanyament.

Organitzar activitats de sensibilització en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes i de diversitat sexual i expressió i identitat de gènere.

 

Podeu consultar aquí el reglament de la Unitat d'Igualtat.