Vés enrere Arrenca el procés participatiu per elaborar el I Pla d’Igualtat i Diversitat de la UPF

Arrenca el procés participatiu per elaborar el I Pla d’Igualtat i Diversitat de la UPF

La rectora de la UPF, Laia de Nadal, anima la comunitat universitària a participar en l’elaboració del futur pla per avançar cap a la construcció d’una universitat més igualitària, diversa i inclusiva. Per fer-ho, es planteja incloure en un mateix pla accions per la igualtat de gènere, la diversitat i  la inclusió amb l’objectiu de prevenir qualsevol forma de discriminació a la comunitat universitària.

12.04.2024

Imatge inicial

La Universitat Pompeu Fabra inicia aquest mes d’abril el procés participatiu per elaborar el seu I Pla d’Igualtat i Diversitat.  Aquest serà el primer pla de la UPF, i també del conjunt del sistema universitari català que, més enllà de la visió de gènere, incorporarà la perspectiva de la diversitat i la inclusió per prevenir qualsevol tipus de discriminació per raons culturals, ètniques, religioses, d’identitat de gènere, orientació sexual o de diversitat funcional i qualsevol altra que atempti contra la igualtat i la dignitat.

La rectora de la UPF, Laia de Nadal, va fer arribar ahir, dijous 11 d’abril, una carta a la comunitat universitària per animar totes les persones que en formen part (alumnat, professorat, PTGAS...) a prendre part del procés participatiu del I Pla d’Igualtat i Diversitat. El seu procés d’elaboració s’estendrà durant tot l’any 2024 i, quan sigui aprovat, substituirà el pla d’igualtat actualment vigent (el segon Pla d’Igualtat Isabel de Villena).

La Unitat d’Igualtat i Diversitat de la UPF és l’encarregada d’impulsar i dinamitzar el procés participatiu i d’elaboració del nou pla. Fins al mes de juliol d’enguany, es farà una primera fase de diagnosi per recollir i analitzar dades sobre la situació de la Universitat pel que fa a la igualtat i la diversitat, així com per recollir impressions i propostes d’accions per part de la comunitat universitària.

Com s’hi pot participar?

Aquesta primera fase de diagnosi del I Pla d’Igualtat i Diversitat contempla tres vies de participació. Aquest mateix mes d’abril, es farà arribar una enquesta en línia a l’alumnat i una altra al Personal Docent i investigador (PDI) i al Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis (PTGAS) de la Universitat. A aquesta enquesta, s’hi inclourà l’opció de traslladar opinions i propostes per correu electrònic (a l’adreça [email protected]). Igualment, està previst formar grups de discussió entre maig i juny per recollir aportacions de forma més qualitativa.

El primer pla que uneix la perspectiva d’igualtat i de diversitat

Fins ara, la UPF havia comptat amb dos plans d’igualtat (com l’actualment prorrogat: el segon Pla d’Igualtat Isabel de Villena) i un pla d’inclusió (com el Pla d’Inclusió de les persones amb necessitats especials i en risc d’exclusió socioeconòmica 2017-2021). Però aquesta serà la primera vegada que un mateix pla recollirà alhora la igualtat de gènere, la inclusió i la diversitat.

El futur pla vol reforçar el compromís de la UPF per la igualtat de gènere i contra qualsevol tipus de discriminació a la universitat, així com garantir un ambient segur i respectuós al conjunt de la comunitat universitària. El pla s’encamina a integrar la perspectiva de la diversitat i la inclusió en les pràctiques docents, de recerca i transferència de coneixement per garantir la creació d’espais de treball i lideratges igualitaris. Alhora, es realitzarà una auditoria retributiva dels salaris percebuts per dones i homes a la Universitat, de conformitat amb el marc legal vigent.

Les darreres dades disponibles sobre la igualtat al sistema universitari català, proporcionades per la Xarxa Vives (2023), mostren la necessitat de seguir avançant en la lluita per la no-discriminació. A la UPF, prop del 40% del professorat està format per dones, si bé aquest percentatge baixa fins al 33,68% en el cas de les titulars d’universitats i per sota del 25% en el cas de les catedràtiques. El nombre de projectes de recerca competitius dirigits per dones és del 21,15%, segons dades de l’informe “El biaix de gènere en el reclutament, la promoció i la retenció del personal a les universitats” (2023) de la Xarxa Vives d’Universitats, que parteix de dades de 2021. Quant a l’alumnat, a la UPF, prop del 62% està format per dones, si bé es produeixen marcades diferències per tipus d’estudis de grau (76,36% a Humanitats, 75,47% a Ciències de la Salut, 60,52% a Ciències Polítiques i socials i Dret i 35,05% a les Enginyeries).  La majoria del PTGAS (62%) també està format per dones.

La diagnosi que s’està realitzant en aquests moments servirà per actualitzar i completar aquesta radiografia, també amb dades referents a la diversitat en diferents àmbits. Completat aquest procés de diagnòstic,  entre juliol i novembre d’enguany, és previst redactar el document del nou pla, amb un procés que seguirà obert a tota la comunitat universitària.

El futur pla, que és previst entri en vigor entre finals de 2024 i principis de 2025, vol ser un pas fonamental cap a la construcció d'un teixit acadèmic i universitari compromès amb els valors democràtics d'igualtat i justícia, especialment vinculats al desenvolupament de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

05. Igualtat de gènere
Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació