Segon Pla d'Igualtat 2018-2022

Segon Pla d’Igualtat Isabel de Villena (2018-2022)

Presentació
Eixos, objectius i accions del Segon Pla d’Igualtat

Deu anys de polítiques d’igualtat a la Universitat Pompeu Fabra

Les universitats reprodueixen en el seu si les normes, les pràctiques, els estereotips i els rols socials de gènere existents. Per avançar en la consecució de la igualtat efectiva, en la darrera dècada, la Universitat ha implementat diferents mesures i ha desenvolupat una estructura especialitzada.

Procés d’elaboració del Segon Pla d’Igualtat

Per a l’elaboració del Segon Pla s’han tingut en compte els resultats de l'avaluació del Primer Pla i els d’un informe diagnòstic exhaustiu sobre la situació de les dones i dels homes a la UPF. Un cop treballat l’esborrany del Pla amb els diferents òrgans, unitats i serveis, s’inicia ara un procés participatiu que estarà obert fins a finals de maig per recollir els suggeriments i les propostes de la comunitat universitària.

El Segon Pla d'Igualtat Isabel de Villena

El Segon Pla d’Igualtat es fonamenta en els principis de transversalitat de la perspectiva de gènere, equitat de gènere i paritat, seguint les indicacions de la Llei 17/2015, d'igualtat efectiva de dones i homes. També incorpora la perspectiva LGBTI, seguint les indicacions de la Llei 11/2014, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Les 58 accions previstes per al període 2018-2022, 34 accions més que el Primer Pla d’Igualtat, s’integren en cinc eixos d’actuació, amb diferents objectius estratègics.

Informe de tancament

PDF Pla d'Igualtat [CA] PDF Plan de Igualdad [ES] PDF Equality Plan [EN]