Millora les teves habilitats lingüístiques en espanyol!

Cursos d’espanyol amb objectius específics

Aquests cursos presencials amb objectius específics et permetran millorar les teves habilitats lingüístiques en 30 hores de classe.  Pots fer diferents cursos al llarg de l'any en funció de les teves necessitats i interessos. Tothom major de 16 anys s'hi pot matricular. En superar un curs, obtindràs un certificat UPF.

 

  • Durada i modalitat: 30 hores de classe presencials (combinades amb 45 h de treball autònom, arriben a un total de 75 hores d'ensenyament-aprenentatge).
  • Crèdits ECTS: 3 crèdits ECTS. Per obtenir crèdits per formació extra curricular en llengües, hauràs d'obtenir el certificat de superació del curs i fer-lo arribar al teu coordinador acadèmic a la teva universitat d’origen (FAQ). La teva universitat d'orígen decidirà quants crèdits reconeix. A la UPF, si ets estudiant internacional de grau podràs reconèixer 3 crèdits per curs d'espanyol fins a un màxim de 6 crèdits (segons la normativa vigent).
  • Certificat UPF: Certificat UPF amb el nivell MECR assolit.
  • Nombre d’alumnes per grup: mínim 10; màxim 20.
  • Qui pot accedir: tothom major de 16 anys.

Edicions 2024-2025