Valide és la web del Govern d'Espanya per consultar la validesa dels documents signats electrònicament.

Podeu carregar qualsevol document PDF en aquesta adreça: https://valide.redsara.es/valide/validarFirma/ejecutar.html

 

i prémer Validar per comprovar-ho i obtenir una còpia validada del document.