El tràmit de generació del DNI-e (Document Nacional d’Identitat electrònic) es fa a les Oficines d’Expedició del DNI. 

Per al seu ús és necessari un lector de targeta (o tecnologia NFC equivalent) i la instal·lació del programari  de la Dirección General de Policia. Més informació: http://www.dnielectronico.es/PortalDNIe.