Signar electrònicament vol dir vincular la identitat del signant amb les dades d’un document, acreditant la seva voluntat de signatura. Aquest procés de vinculació d'una persona amb un document es pot fer a través de diferents mètodes, segons el tràmit. A la UPF es pot signar amb:

 

La signatura electrònica s'aplica de forma interna indisociable al document, però segons el mètode i el programa de signatura que s'utilitzi es representarà de formes diferents en el cos visible del document, i fins i tot pot no tenir cap marca gràfica visible (signatura invisible a simple vista). Per a validar l'autenticitat i integritat d'un document signat electrònicament trobareu diferents eines en el següent apartat: