Signar electrònicament vol dir vincular la identitat del signant amb les dades d’un document, acreditant la seva voluntat de signatura. Aquest procés de vinculació d'una persona amb un document es pot fer a través de diferents mètodes, segons el tràmit. A la UPF es pot signar amb: