Certificat electrònic personal emès per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Es pot emetre el certificat en línia si es disposa de DNI-e, o iniciar el tràmit electrònicament i verificar posteriorment la identitat a una de les oficines de registre de la FNMT.

Més informació: http://www.cert.fnmt.es/